logo MDLS logo CZTM logo CFC
přihlásit se
Přihlásit přes Facebook

Oscar de la Renta pro Amal Alamuddin

Vydáno: 01.10.2014, 22:18 · Novinky · Autor: Sylvie Zapletalová

Jméno právničky s britsko-​libanonskými kořeny Amal Ala­mud­din se v médi­ích v poslední době začalo sklo­ňovat ve všech pádech pře­devším kvůli svatbě s her­cem a sta­rým mlá­den­cem Georgem Clo­o­neym. Kraj­kové sva­tební šaty si pohledná advokátka nechala navrh­nout od módního návr­háře Oscara de la Renty.

Podle slov samotné nevěsty, Amal Ala­mud­din si přála svatbu, která by byla roman­tická, ale elegantní zároveň. To byl jeden z dob­rých důvodů, proč si vybrala jako návr­háře svých sva­tebních šatů právě zku­šeného Oscara de la Rentu: „Nedovedu si před­stavit nikoho schopnějšího než Oscara, který to dokáže zachy­tit v šatech,“ řekla.
Šaty barvy slo­nové kosti jsou pošity krajkou na tylovém podkladu a živů­tek má na sobě ručně vyšívané korálky a krys­taly. Dohlíže­jící návr­hář i hlavní krejčí Raffaelo Ilardo si dali záležet na sotva zna­telných obru­bách sukně i dekoltu. Dis­ku­tovalo se také o počtu vrs­tev látky na vlečce. Nako­nec ale musela být co nej­lehčí, pro­tože Ala­mud­din chtěla mít pouze jedi­nou dru­žičku, a to dvanác­ti­le­tou dceru své sestry.
Další důleži­tou sou­částí byl závoj, který stejně jako šaty pokrývala palič­kovaná krajka, korálky a křiš­ťá­lové vyšívání. Závoj byl poměrně dlouhý, a proto se řešilo, zda ho nevěsta po obřadu odloží a hos­tinu už absolvuje bez něj, nebo zda hlavní krejčí se svým týmem vyrobí ještě jeden kratší a prak­tič­tější. Nako­nec se od kratší verze upus­tilo. „Jsou to nej­dů­leži­tější šaty v životě ženy. Každá dívka sní o svých šatech a já se snažím, aby se ten jejich sen stal sku­tečností,“ komen­tuje svou práci Oscar de la Renta. Ala­mud­din samo­zřejmě pravi­delně cho­dila na zkoušky, kde spo­lečně s návr­há­řem a hlavním krej­čím řešili i nejmenší detaily. Poradní slovo měla také matka a sestra nevěsty, které jí na fit­ting doprovázely.

Móda na Designbloku 2014

Vydáno: 01.10.2014, 16:00 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Designblok letos představí rekordní počet zahraničních značek a designérů. Kromě prestižních módních a kosmetických domů jako je Giorgio Armani Cosmetics nebo Swarovski je letos z celkových 40 módních účastníků hned 9 zahraničních módních návrhářů. Vedle vítěze prestižní holandské soutěže Lichting Bastiana Vische, který byl vybrán do Diploma Selection a bude mít přehlídku na Fashion Stage v kostele Svatého Šimona a Judy, přiletí například i Lena Lumelsky, etablovaná antverpská módní návrhářka. Tradiční americká značka LEE oslaví na Designbloku 125 let svého vzniku unikátní instalací Jana Plecháče a Henryho Wielguse. 

 

Největší hvězdou módní sekce Designbloku ale bude bezesporu Holanďan Gijs Bakker, jeden z nejvýznamnějších designérů šperku na světové scéně. Legenda mezi designéry, zakladatel značky Chi ha paura...?, která bude mít na Designbloku rovněž samostatnou instalaci. Gijs Bakker, kterého uvidíme v Art House bude mít ale především samostatnou výstavu, která ukase jeho poslední kolekci. S módou se tak budete moc potkávat nejen na Fashion Stage v Kostele Svatého Šimona a Judy, ale i v rámci výstav v Art House v Colloredo-mansfeldském paláci, v Openstudiu Designbloku v Domě u Minuty na Staroměstském náměstí a na dalších místech Designbloku. Česká špička autorské módy je na Designbloku samozřejmostí, a tak se můžeme těšit na Moniku Drápalovou, Hanu Zárubovou, Liběnu Rochovou, nebo Pavla Brejchu, ale i na celou řadu začínajících autorů – Lukáše Spilku, Štěpána Růžičku, Lenku Vackovou, Renatu Dračkovou, Narnish a mnoho dalších. Mezi šperkaři nemohou chybět velké české hvězdy Zorya, Eva Eisler nebo Janja Prokić.

Módní účastníci Designbloku:

Módní značky a designéři:

Pavel Brejcha, Cockerel, Gabrielle V. Biderbost, Botas 66, Lenka Vacková, Renata Dračková, Monika Drápalová, Julia Kaleta, La Femme MiMi, Lee, Lena Lumelsky, Moon Hocheol, Narnish, Nike, Vera Roggli, Liběna Rochová, Lena Rypáková, Wieke Sinnige, Lukáš Spilka a Štěpán Růžička, Dafna Stoilkova, Timoure et Group, Klára Válková, Bastian Visch, Hana Zárubová.

Šperkařské značky a designéři:

Gijs Bakker, Belda Factory, Dana Bezděková, UNOSTO, Saskia Diez, Eva Eisler, Chi ha paura....?, Markéta Kratochvílová, Janja Prokič, Eva Růžičková, Swarovski.

Kosmetické a lifestylové značky:

Chanel, Giorgio Armani Cosmetics, Douglas, Salón Petra Měchurová Toni and Guy.

Jean Paul Gaultier S/S 2015

Vydáno: 01.10.2014, 13:27 · Novinky · Autor: Sylvie Zapletalová

Snad nikdo neče­kal, že v případě Jeana Paula Gaul­tiera a jeho ready-to-wear kolekce pro jaro/​léto 2015 půjde o stro­hou pre­zen­taci nových modelů. Spíše než pře­hlídku při­po­mínala akce velko­lepou sou­těž krásy. A na mole se objevily iko­nické návrhy, mezi kte­rými nechyběly korzety nebo bílo­černé šaty.

 

Když Jean Paul Gaul­tier před nedávnem ohlá­sil, že se nadále chce sou­stře­dit pouze na svou haute couture tvorbu a pro­dukci parfémů, svět byl zasko­čen. O to víc ale všichni oče­kávali, co při­nese jeho poslední paříž­ská RTW kolekce. Tuto udá­lost si nene­chali ujít kromě řady zná­mých tváří ani jeho kolegové Alber Elbaz nebo Gareth Pugh.

Celá show půso­bila jako volba Miss Jean Paul Gaul­tier 2015 a byla doslova napě­chována modely. Ty byly roz­dě­leny do jednot­livých sekcí. Jedna část například před­vá­děla barevné wrest­lingové kos­týmy s divokými mas­kami na hlavách modelek.

Módní designér také zavzpo­mínal na svůj neo­by­čejně vytří­bený cit pro žen­skost a pre­zen­toval své černo­bílé modely zvý­razňu­jící silu­etu a úzký pas, korzety a elegantní megalo­man­ské klo­bouky. Nechyběly také známé šaty pro­po­jené napůl se sakem.

 

Gaul­tier si ani ten­tokrát neodpus­til malé popích­nutí. Jako v minu­losti, kdy rád naru­šoval zaběhlé kon­vence, nechal třeba na molo vystou­pat postarší dámy zavě­šené do polo­na­hých modelů. Nebo když modelka Mag­dalena Jasek bráz­dila molo coby Grace Cod­ding­ton, či Lindsey Wix­son ve sty­lingu za Suzy Menkes.

Pomy­slnou korunku krásy ale zís­kala Coco Rocha v iko­nických korze­tových šatech s kuže­lovou podprsenkou. To bylo nos­tal­gické ohlédnutí za spo­lu­prací Madonny a JPG.

Spr­cha zla­tých konfetů defi­ni­tivně ozná­mila konec jedné dlouhé a významné éry v tvorbě Jeana Paula Gaul­tiera. Roz­hodně však návr­hář neřekl poslední slovo. Jeho obdivova­telé se mohou těšit na leden, kdy v Paříži před­vede svou haute couture kolekci.

Fashion Talk Room No. 11

Vydáno: 01.10.2014, 11:20 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Fashion Talk Room No. 11 se po několika dílech, kdy se přesunul na půdu Právnické fakulty a Slovanského domu, tentokrát konal opět v Českém Centru Praha. Olo Křížová tentokrát o něco menšímu publiku, ale možná o to zaujatějšímu publiku představila Janu Hanychovou ze stylenap.cz, která se věnovala úplným základům marketingového plánování a stanovování cen, a opět také Petera Šagáta, který dokončil svou přednášku z minulého FTR na téma módní trendy.

"Byznys plán nejsou vždy jen tabulky a čísla. Jakmile víme, čím oslníme, je to cesta k úspěchu," začala své povídání Jana Hanychová, která se pak věnovala především jednotlivým základním bodům, které by si měl každý uvědomit, než začne nabízet svůj výrobek.

Jako ty hlavní označila popis produktu, popis nabízených služeb, výhody a nevýhody, cenová politika a stanovení ceny doplňkových služeb. "Nejlepším způsobem, jak zjistit nevýhody, je zeptat se okolí. Často jsme oslněni svým nápadem a nevidíme chyby," radí.

Následně se přesunula k samotnému marketingovému plánu, kde jako první vyzdvihla průzkum trhu: "Průzkumem trhu zjistíme jestli je naše výhoda skutečná." A přidala také, že se musíme zaměřit na srovnání s konkurencí, ale i na statistiky, čísla a zdroje. "Lidé se vždycky diví, jak je to nakonec jednoduché. Pamatuji si, že my dříve sedávali v nákupních centrech a počítali, kolik tašek z daného obchodu lidé nosí. Oproti dnešku, kdy má každý jednu dvě tašky, to bylo mnohem horší, lidé tenkrát nakupovali více a nosili v každé ruce tašek několik, najít mezi nimi tu naší, nebylo lehké," vypráví.

Jana Hanychová nezapomněla ani na pohled zákazníka: "Vždy máte možnost se poptat. Pokud sami budete u představování produktu, uvidíte, jak na něj zákazníci reagují." A mluvila také o servisu, který může oděvní firma nabízet: "Musíte si stanovit, co je důležité, abyste zákazníkovi nabízeli, ať už jde jen o hezkou papírovou tašku, či poprodejní servis, jako je pozvání na představení další kolekce nebo třeba že mu necháte koupený kousek pravidelně vyčistit."

Během povídání naťukla také důležité téma, kterým je konkurence. "Hlavním motivem k nákupu není cena. Čím lépe jste schopni definovat svou konkurenci, tím lépe se vám bude na trhu fungovat. Dnes je možné sehnat všechno. Pokud se někomu líbí váš nápad, ale kdekoliv ve světě ho prodávají levněji, zákazník nemá problém si zboží objednat ze zahraničí. Zákazník je rád, když se vrací na místo a je rozpoznán. Jakmile jste schopni definovat jedinečnost na trhu, jste na půl cesty k úspěchu," zakončila své povídání.

Na závěr pak ještě ukázala vzorec, jak vlastně vypočítat cenu výrobku, tedy, že musíme součet nákladů na suroviny, resp. design a provozních nákladů, sečíst s obchodní marží, což nám dohromady cenu, se kterou bychom měli kalkulovat. "Důležité je kalkulovat i s tím, kolik času tomu věnujete. Často zapomínáme zahrnovat čas strávený nad vymýšlením produktu. Zahrnout se musí i veškeré provozní náklady. Jejich součástí je i návratnost investice a my nesmíme zapomenout na to, že do toho od začátku investujeme a někde se nám to musí vrátit."

Téma Módní trendy III pak přišel dokončit Peter Šagát, který na posledním Fashion Talk Roomu nedostal kvůli časové tísni tolik prostoru, aby mohl svou prezentaci projít dostatečně důkladně. Tentokrát nás tedy čekalo více, než dvouhodinové povídání, zaměřené na tvorbu trendů, aktuální trendy a i trendy, které trendsetteři a trendová studia nastavují na další sezóny.

Po krátkém představení sebe sama začal svou přednášku na příkladu Shayna Olivera z Hood by Air: "Je to asi největší inspirace v současné době v oblasti vývoje, ale i street wear. Je to pro mě nejkruciálnější příklad chápání fashion marketingu vůbec, co se týče komunikační a obchodní strategie. Dokáže úžasně reagovat na zrychlování a na současný stav."

Shayne Oliver byl během jeho povídání zmíněn ještě několikrát. Peter Šagát se ale přesunul k dnes velmi aktuální polemice Masa vs. Individuum. "Konzumenti se odklánějí od masové výroby. Je to fenomén současnosti. Všechno je ale massmédii ovlivněno," dodává Šagát a demonstruje to na výroku Cathy Horyn, která říká, že vše, včetně módy je vlivem masových médií, jakým je například i YouTube, nuceno zlehčovat. "Tlak nutí designéry zjednodušovat. Příkladem je Hedi Slimane, kreativní ředitel Saint Laurent. Slimanova tvorba není intelektuální a není to, co se čeká od takového tvůrce. Slimane si vybral nejvíc cool období YSL a snaží se ho propojit se současnou hollywoodskou scénou, na to jsme u Yves Saint Laurenta nebyli zvyklí." 

V souvislosti s masovými médii pak Šagát mluvil například také o nostalgii a historickém kontextu, ale i o fenoménu modelek a celebrit a obrovské reinkarnaci fenoménu redcarpet a o pravidelném střídání modelek a celebrit na stránkách magazínů, a o návratu kultů, prostřednictvím modelek: "Největší hype je sledovanost modelek, jakou váhu má, co dělají, kolik fanoušků je sleduje na Instagramu."

Peter Šagát dál mluvil o tom, že nová éra fashion marketingu znamená experimenty, ale i o síle a kráse komunity, sdílení, lokálním přístupu, významu lokálního marketingu, nomadismu a neustálé online dostupnosti. Ohledně personalisovaného a masové marketingu pak dodává, že se paradoxně vyvíjí souběžně, ale že žijeme v době plné paradoxů.

Samozřejmě opět nechybělo ani několik výroků výrazných trendsetterů, jako je například Angelo Flaccavento, který říká, že hovořit o trendech je zbytečné, vše se děje teď a v tomto momentě. Svět si podle něj přizpůsobujeme k vlastnímu obrazu. Před pár dny Flaccavento prohlásil, že móda už nemá čím šokovat, je prázdná a hovoří o nových hodnotách, jako jsou technologie a sport jako nová avantgarda. "Jsme zaseklí mezi hledání nových komunikačních nástrojů a překvapení."

Dále pak zmínil Li Edelkoort, která hovoří o kultuře, ve které žijeme a o míře marnosti v ní. "Žijeme ve společnosti orientované na sebeobraz, vše se vizualizuje - jídlo, zprávy,....," popisuje její slova Peter Šagát, a dodává: "Lidé chtějí kult, zážitek ze života."

Říkal také, že dobrý trendsetter musí sledovat všechny odvětví designu, technologické inovace, demografický vývoj a mnohem mnohem více, musí být nadaný a umět reagovat na změny. "Dobrý předpovídač se neustále snaží monitorovat změny na trhu, hudbu, film, všechno. Je důležité se vzdělávat, číst, být ve střehu, je třeba se updatovat."

Peter Šagát nezapomněl zmínit ani pár nejdůležitějších kanálů, které je dobré sledovat, mezi ně patří například Nelly Rodi, Edithd, LS:N, WGSN, The Future Laboratory, Stylus, Hype Beast, Second Sight, Promostyle nebo třeba Keyhall. A odkázal také na sílu módního průmyslu, který potvrdil slovy Jean-Paul Donalda Pottarda, který říká, že ve Francii je to po aerolinkách druhý největší průmysl. A představil také studio Agenda Inc.: "Mají neuvěřitelně vizionářský potenciál," ale také DiS: "Hledají v oblasti masové produkce, v budoucnu budou klást hodně nepříjemné otázky."

Následně ukázal čtyři scénáře, ke kterým spěje nejen móda. První z nich je Slow is Beautiful, představující méně věcí a větší zodpovědnost. Druhý - Community Couture - ukazuje na vznik komunitních center: "Bude se kolem nich točit svět, budou vytvářet vlastní zdroje," říká Šagát. Dalším ze scénářů je pak Techno-Chic, tedy vývoj a zařazení technologií a poslední Cultural Consultancy značí více vizuální kultury.

Dalším blokem, kterému se Šagát věnoval, byla nová krása, respektive obsazování lidí, kteří nejsou prvoplánově krásní, do kampaní. "Vzbuzuje to rozruch. Asi nejpopulárnější je v současnosti transgender." Zmínil také agenturu Close, která zastupuje ženy nad 50 let, ale i kampaně American Appearel nebo Lanvin, a nakousnul také téma plus size modelek. V souvislosti s hledáním nové krásy zmínil i modelku Melanie Gaydos, trpící vzácnou chorobou, zvanou displazie.

Během své přednášky zařazoval Šagát do vyprávění i nejvýraznější trendy, jako je novodobý nomadismus, fetišismus, mytologie či bold design. Zmínil Debru Scherer, která říká, že teenageři nadále neutrácejí peníze svých rodičů za nové oblečení, ale za technické vychytávky. K tomu Peter Šagát dodává: "Důležitost je ve wearable clothing, spíš, než ve vzhledu oblečení."

Dál pak mluvil například o Fashion Week London, Craigu Greenovi nebo Jeanné-Salome. Zmínil také Novembre magazín, ale třeba i videa z dílny Post Matter, nebo Qmilk, kteří vyrábí oděv z odpadu z mléka. Nezapomněl ani na netradiční vizuální uměleckou performaci Garetha Pugha, kterou představil svou kolekci a v souvislosti s tím mluvil i o prezentaci značky Opening Ceremony a jejich divadelním představení.

Demonstroval trend péče o tělo na streetstylu z právě probíhajícího Paris Fashion Weeku a na závěr také ukázal, jakým směrem se budou vyvíjet v následujících sezónách trendy, od Hip, Normcore, Healthgoth a street luxe, přes counter-couture a avantgardu, až po bold design.

Přednáška Petera Šagáta byla naprosto vyčerpávající, přesto nesmírně poutavá a do detailu propracovaná. Pokud tedy budete mít možnost, rozhodně si jeho vyprávění nenechtej ujít. Jedno z těch nejbližších je 13. října v Bratislavě, kde bude hovořit v rámci doprovodného programu Fashion Live!

Kenzo S/S 2015

Vydáno: 30.09.2014, 18:28 · Novinky · Autor: Žaneta Menšíková

Carol Lim a Humberto Leon vědí, že módní přehlídka se může stát divadelním představením. Zároveň ale o něčem informují: ,,Není žádná planeta B. Chraňte, co je vám drahé.‘‘ Během přehlídky byly tyto dvě věty vysloveny na digitální obrazovce několikrát digitální bytostí, a to v několika jazycích. Nová kolekce značky Kenzo však nebyla poslání, které by hlásalo ekologická hesla, ale byla směsicí bruslařské kultury, pro kterou návrháři zapátrali ve svém dětství. Zároveň návrháři odhalili své poznámky, které zahrnovaly klíčová slova nové řady – energie, lehkost, čistota, vzdušnost. Dvojice překvapila menším množstvím potisků a zaměřením se na zdůraznění linií.

  

Přehlídka se odehrála v prostředí vnitřního skate parku EGP 18, jehož boční strany nabízely sedadla podobná tribunám. Kolekce inspirována tímto prostředím nabídla převážně velmi volné siluety, do kterých spadají dlouhé denimové bundy či kalhoty tak široké, že jedna nohavice by mohla sloužit jako sukně. Dlouhé nadrozměrné bundy zdobil drobný límec a dlouhý zip, k nim návrháři zvolili kalhoty i maxisukně. V jiných případech na mole figurovalo transparentní tričko, na první pohled krajkové, na ten druhý skrývalo nápisy Kenzo. Objevily se ale i útlejší siluety, a to na dlouhých atleticky střižených šatech s véčkovým výstřihem.

  

Kolekce nabídla i trošku romantiky, a to prostřednictvím panensky bílé barvy, ale také prostřednictvím volánů, které byly našity napříč tělem. Kolekci se nevyhnul ani košilový střih, a to zejména na dlouhých pruhovaných šatech připomínajících partnerovu košili, avšak v mnohem užším střihu. Návrháři rovněž představili pleteniny, dírkované materiály, pogumované části oděvu i metalické odlesky, v záplavě převážně modré se objevily odstíny růžové a celou kolekci dotvořily letní sandály a plastové brýle.

Pack Up Your Five Plums od Filipa Hieke

Vydáno: 30.09.2014, 11:00 · Novinky · Autor: Sylvie Zapletalová

V přá­tel­ské atmo­sféře Pop Up Storu odpre­zen­toval Filip Hieke svou pán­skou kolekci nazvanou Pack Up Your Five Plums. Spor­tovní mikiny, kalhoty a trika stří­daly odvážné dlouhé košile. Genius loci leten­ského vni­t­rob­loku způ­so­bil, že se z módní pře­hlídky stala tak tro­chu umě­lecká pre­zen­tace.


V jedno­duchosti je síla – rčení, které nezkla­malo ani v případě výběru místa pro pon­dělní pře­hlídku Filipa Hieke. Menší pro­stor gale­rie a obchodu naprosto dosta­čoval počtu pozvaných hostů, mezi kte­rými byli pře­devším přá­telé a známí designéra a novi­náři.
Palety pokryté bub­lin­kovou fólií se jménem návr­háře poslou­žily jako sedátka, obdobně jako parapety velkých přízemních oken. Vzhle­dem k dis­po­zičnímu řešení pro­storu byla sou­částí impro­vizovaného mola také předza­hrádka Pop Up Storu. Té mohli poho­dlně vyu­žít pře­devším foto­grafové. Spodní část, která je za běžného pro­vozu vyčleněná obchodu, obsa­dil DJ.
Kolekce Pack Up Your Five Plums odstar­tovala pří­značně. Model měl na zádech prů­hledný plas­tový batoh, ve kte­rém nesl švestky. Autor a stu­dent praž­ské Vysoké školy umě­leckoprů­mys­lové si dal záležet na kaž­dém jednot­livém kusu. Linii urban modelů kralovala bílá, černá a modrá barva. Z mate­ri­álů se nebál například již zmi­ňovaného plastu. Kromě oble­čení pro běžný den nechal Hieke modely před­vést splývavé lesklé mun­důry, které při­po­mínaly noční košile a peč­livě halily své nosi­tele od krku až po kot­níky.
Mezi samými muži vynikla také jediná modelka, které před­vedla kom­bi­naci prádla a plas­tového kabátku. Všichni před­vá­dě­jící pak obuli pro­slulou obuv Botas. Kdo z návštěvníků nestihl všechny před­vá­děné modely dobře pro­zkou­mat během pře­hlídky, měl možnost se jimi z blízka poko­chat ve zbytku večera a to přímo v pro­sto­rách galerie.

 

Galavečer Sci-fi Safari Restart Edition 1.0

Vydáno: 30.09.2014, 10:45 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Sci-fi Safari Restart Edition 1.0 je za námi! Projekt, jež pomyslně oslavil desáté výročí, získal letos pod vedením Olo Křížové nový kabát, a po dekádě zavedeného konceptu tak v pondělí 29. září odstartoval v pražském Fashion Clubu zcela novou a velmi úspěšnou etapu. 

 

Fashion Club Prague za dobu svého působení hostil už nejednu módní přehlídku, ovšem hned při vstupu muselo být tentokrát všem jasné, že tady se vyřádil naprostý profesionál. Uprostřed klubu vzniklo klikaté molo pokryté bílým kobercem, nabízející obrovské množství prostoru pro choreografii, navíc s pozadím vyskládaným papíry jistě rozvířilo mnoha návštěvníkům první sci-fi fantazie. 

Celá akce probíhala od sedmi hodin večer a už v té době byl prostor klubu i terasa s úchvatným výhledem na Prahu, absolutně zaplněn. Návštěvníci si mohli vychutnat drinky, ale především hudební program v podání skvělých Zabelov Group. Krátce před osmou, kdy měla začít přehlídka, pak místnost téměř praskala ve švech. Naprosto dostačující důkaz, jak velký zájem publika Sci-fi Safari vzbudilo. 

Začalo se přesně a snad ještě o chvíli dřív. Žádné zdlouhavé čekání, žádné přípravy na poslední chvíli. Pro oko diváka klapalo vše do toho nejmenšího detailu. A tak když se místnost protnul hlas moderátorky a ambasadorky projektu Ivy Pazderkové, která sebou v tu ránu efektně švihla na molo, většina přítomných ještě utíkala na své místo s drinkem v ruce a nedokončenou konverzací. 

Molo, které půlily papírem pokryté sloupy byl jistě moderátorský oříšek, ale Iva Pazderková se s tím poprala po svém a i díky ní tu vládla perfektní odlehčená atmosféra. Nekonaly se ovšem žádné dlouhé proslovy, moderátorka přivítala hosty, představila partnery, přidala pár vtipů a pak už dala prostor těm, kteří byli tento večer těmi nejdůležitějšími - pětici talentovaných módních návrhářů, kteří byli odbornou porotou vybráni, aby v rámci Sci-fi Safari prezentovali své kolekce.

 

Jako první se se svou kolekcí Ecuadorian Heritage předtavil Adam Ptáček. Jak už název napovídá, linie se inspiruje hlavně Ekvádorem. Spojuje ekvádorskou historii, bohatou faunu a flóru, ale i české jedlé a vysoce toxické houby. Adam vytváří tropické baroko, které je pro něj tak typické. Zdánlivě nekombinovatelné kombinuje s neuvěřitelnou grácií. Celá kolekce je dlouhou exotickou procházkou se surrealistickým přístupem, kde potkáte vedle křehkých tropických motýlů i oděvní kousky zdobené zlatavou kukuřicí jako symbol hojnosti.

Následovala přehlídka značky Esha, kterou tvoří Lenka Mlynarčíková. Ta představila kolekci MMXIV/MCMXC, která se výrazně liší od předchozích kolekcí. Zůstává zvláštním dojmem tajemná, znepokojivá, ale ztrácí poetičnost na úkor městské drzosti. Estetickým východiskem je kultura a styl devadesátých let s využitím aktuální sezónní palety barev. Kolekce je unisexová, spočívá na variabilitě jednotlivých prvků, které se mohou obměňovat. Dominantními materiály jsou neopren, teplákovina a 3D mesh. Lenk Mlynarčíková představila nejen zábavnou kolekci, ale také zábavnou show, kdy modelové a modelky rozehráli neuvěřitelně složitou choreografii, do níž zahrnuli i videokameru, a využili tak potenciálu celého mola.

 

Markéta Martíšková navázala na kolekci Life after Life, kterou rozšířila o dětskou linii Šťastné děvče. Malé holčičky doprovázené profesionálními modelkami se zhostily svého úkolu naprosto skvěle a rozněžnily tak většinu publika, které jim to dalo najevo obrovským potleskem. Kolekce Markéty si pohrává se siluetami, objemy a předimenzovaností. Využívá výrazné plastické obrazce, soustředí se na detaily a vytváří naprosto nádhernou podívanou, a to i ve střízlivějším dětském provedení.

Předposlední přehlídkou byla kolekce Spekulace Kristiny Synek, která vychází z využití tvarů mnohostěnných těles ve střídavé konstrukci. Kristina Synek zkoumala Archimédovská a Platónská tělesa, která aplikovala během tvorby své kolekce. Elegantní a jednoduché tvary jsou velice sofistikované. Často se opakujícím tělesem je dodecahedron, tedy dvanáctistěn. Na výrobu součástí pro doplňky využila Kristina 3D tisk.

 

Závěr pak patřil Anně Mareškové a její kolekci Shadows of Landscape. Ta nabourává standartní pojetí střihu. Právě střih popírá obvyklé umístění na těle a tak vzniká hra se siluetami oděvních forem na lidském těle. Anna se neřídí standartními pravidly, ale dává prostor intuici a volné práci. Rafinovaná kolekce vytváří nestandartní vnímání oděvu, ze kterého se stává pomyslná konstrukce tvarů. Proměňuje se i samotné tělo modelek.

Úžasné modely doplnila hudba v podání DJ V! Oozlum, ale i videointra mezi jednotlivými kolekcemi, která vytvořila Vanda Knapková. Animace včetně veškerých obrazových vizualizací pak pocházela z rukou Miroslava Hory ze společnosti X-LAB. Naprostou třešničkou každé přehlídky byl absolutně božský make-up v podání Make-up Institute Prague, i účesy, vytvořené salonem Petry Měchurové.

Na závěr večera se na molu opět objevila Iva Pazderková, která si k sobě pozvala všechny návrháře, nechala je projít se po mole a některé z nich i přiblížit své kolekce a objevila se i Olo Křížová, která dojatě poděkovala všem přítomným i zúčastněným a rozdala tvůrcům bully se smlouvou o zajištění realizace profesionální komponované módní show, s částkou 30 000 Kč určenou na pokrytí výdajů k realizaci samotné kolekce, tým modelek a modelů, stylistů a vizážistů, produkci, mediální podporu v rámci České a Slovenské republiky, podporu Czech Fashion Councilu a reprízu show v rámci bratislavského Fashion Live!. Večer zakončil nejen bouřlivý potlesk, ale hlavně afterparty, opět pod vedením DJ V!.

Sci-fi Safari Restart Edition 1.0 bezpochyby otevřel nové dveře naprosto profesionálním a bezchybným způsobem. Ukázal, že i po několika letech fungování lze zavedený koncept vylepšit a hlavně, že je důvod ho vylepšit. Sci-fi Safari představilo módu, podporu, profesionalitu, modernost, účel, smysl a talent českých tvůrců, který rozhodně stojí za pozornost, a který má obrovský potenciál. To všechno s lehkostí, vtipem, pokorou, ale i velkou dávkou sebevědomí do dalších, jistě ještě úspěšnějších ročníků.

MFW: Beauty trendy

Vydáno: 30.09.2014, 09:30 · Beauty · Autor: Kateřina Ikráthová

Milan Fashion Week ukázal na těch nejočekávanějších přehlídkách největších módní domů všechno - od výrazných očí a načesaných vlasů, až po přirozený make-up a jemné vlny. Čím se inspirovaly značky jako Prada, MaxMara, Gucci nebo Dolce & Gabbana pro jaro/léto 2015?

Gucci

Pat McGrath to zase dokázala. Elegantní culík, nápadné linky a bezchybná pleť vytvořily na přehlídce Gucci pro jaro/léto 2015 vzhled půvabné panenky. McGrath se zaměřila na lehký a přirozený make-up, který však dokonale rozzářil unavené oči. Víčka zvýraznila světle hnědým pudrovým stínem a protáhla čokoládovou linkou až za vnější okraje, čímž dodala pohledu hloubku. K přirozenému make-upu byl skvěle zvolen jednoduše svázaný culík.  

Emporio Armani

Natupírovaný drdol a pronikavé modré oči byly stěžejními pilíři na přehlídce Emporio Armani. Kombinace stříbrné a modré linky vyzdvihla tvar očí – vnější koutek protáhla do kočičího tvaru, zatímco vnitřek prozářila světlými nádechy. Metalické odlesky krémových stínů vytvořily ve spojení s nedbalými, vyčesanými vlasy velmi přitažlivý look.

MaxMara

Tom Pecheux u přehlídky MaxMara pro jaro/léto 2015 sáhl po barvách a předvedl odvážné, červené kočičí oči. Intenzita výrazné korálové červeně přinesla neotřelost podtrženou o moderní, grafický prvek. Jelikož oči byly středobodem celého make-upu, vlasy zůstaly volně rozpuštěné.

No. 21

Modelky značky No. 21 vnesly na molo letní náladu v podobě vínových rtů a jemně splývavých vln. Kvůli slunečním brýlím mohly zůstat oči nenápadné a líčení zdůraznily pouze rty barvy lesního ovoce. Sytého odstínu se nejlépe docílí pomocí několika vrstev vínové tužky, která se pak rozetře do stran.  

Fendi

Kůže a krajka se na přehlídce Fendi pro jaro/léto 2015 neobjevovala pouze u oděvů, ale promítla se i u účesů a make-upu. Šokující ozdoby ve vlasech, stejně jako jasné modré pruhy kůže nalepené na očních víčkách, propojily hravou atmosféru s touhou šokovat. Na první pohled není patrné, že se jedná o nalepené kusy kožených proužků, ale působí to jako klasická linka.

I M Isola Marras

Trocha punku, trocha nevinnosti, ale dokonalé skloubení na první pohled neslučitelného. Velké panenkovské oči s nánosy řasenky se propojily s nedbalou elegancí nízko posazeného culíku a matnými bílými nehty. Roztomilý look díky tomu získal drzý nádech a kombinace strohosti s lehkostí nikdy nebyla přitažlivější.

Just Cavalli

Linky šedesátých let se přetvořily a zaměřily se na spodní část oka a uhelně černý pohled. Alespoň tomu tak bylo u značky Just Cavalli pro jaro/léto 2015. Místo aby se linky snažily kopírovat přesný tvar oko, zůstaly jednoduše rovné. Oka se tak dotýkaly pouze uprostřed, díky čemuž se přirozený tvar opticky prodloužil. 

Missoni

Hedvábné šátky využité v účesech a okouzlující rty v tónech červené a oranžové zaujaly v Miláně u make-upu Missoni. Vizážistka Lucia Pieroni se zaměřila na lesklá oční víčka a matné barevné rty. Dokonalých rtů se podle ní docílí nanesením rtěnky štětcem, obtáhnutí tvaru pomocí konturovací tužky a dostatečného rozetření. Šátky s motivy spolu s výraznými rty představily vzhled hodný červenému koberci.

Prada

I Prada zvolila elegantní ohon a kočičí oči. Tady si ale Pat McGrath dala za úkol přehnanou couture s falešně vytrhaným obočím v popředí. Na hranu přirozeného obočí namalovala McGrath lineární tenkou linii uměle vytvořeného. Kromě toho ale vsadila na neotřele vystínované linky, které podtrhovaly luxusní styl italské značky.

Dolce & Gabbana

Španělský vliv, romantické drdoly, květinové prvky a merlotové rty použila make-up artist Pat McGrath u kolekce oblíbeného italského dua Dolce & Gabbana. Rtěnka šťavnatého lesního ovoce získala dokonalou pigmentaci díky smíchání vrstev matných a lesklých odstínů, a skvěle vynikla na krásně prozářené pleti. Drdoly s pěšinkou uprostřed působily velmi upraveně a doplňovaly výrazné květinové a zlatavé detaily, které podtrhly jednotlivé outfity horkokrevného jihu.   

Emilio Pucci

Vizážistka Lisa Butler vyslala na molo Emilio Pucci modelky s výraznými, narůžovělými tvářemi, precizně obkreslenými tvary očí a výraznými nánosy řasenky vytvářející nevinný, přesto však oslnivý, pohled. Smícháním více tónů tvářenky a jejím použitím na lícní kosti, hranu nosu a nad rty, získal obličej zajímavé stíny, které si hrály se zdůrazněním lichotivých partií obličeje.

Moschino

Moschino šokuje každou přehlídkou a nejinak tomu bylo v kolekce pro jaro/léto 2015. Make-up artist Lucia Pieroni se inspirovala motivem Barbie panenky a k vyčesaným, natupírovaným, blonďatým vlasům zvolila nalepovací řasy, krásně čistou a prozářenou pleť a růžové rty. Aby se docílilo stejně objemných rtů, stačí přidat po nánosu rtěnky kapka lesku doprostřed rtů, které se tím opticky zvětší.

Rochas S/S 2015

Vydáno: 29.09.2014, 23:49 · Novinky · Autor: Žaneta Menšíková

Alessandro Dell'Acqua předvedl svou druhou kolekci v rámci značky Rochas, a to na pařížském týdnu módy. Nová kolekce jaro léto 2015 je charakteristickým rukopisem návrháře spojený s ženskostí a romantikou. Návrhář patří k těm, kteří dokáží spojit sexappeal s něžností, ženskost s dívčím. Celá kolekce byla jakýmsi kontrastem mezi bohatými a hutnými látkami a jemnou krajkou, květinovými výšivkami a transparentními materiály. Šatník nadcházející sezóny návrhář omezil na černou, bílou a nude odstín.

  

Vyšívaná organza, hedvábí a krajky se staly základními materiály honosné kolekce, jejíž délky dosahovaly převážně ke kotníkům. Ačkoliv kolekce zahalovala téměř celé tělo, a to množstvím látky, jeho transparentní strukturou naopak nechal Alessandro odhalit téměř vše – hrudník a jeho okolí je přímo vystaveno, pro ostatní části těla je přihlížejícím ponecháno na představivosti. Podle návrhářových slov se jeho nejnovější kolekce pohybuje na pomezí mezi panenskou plachostí a kvetoucí smyslností. Svou kolekci považuje za ,,cudnou‘‘, avšak s drobným přídavkem holé kůže.

  

Jako další z mnoha se nevyhnul síťovině, kterou kombinoval s lehkým hedvábím, na kterém se vyjímaly potisky kolibříků. Tento ptáček se stal ústředním motivem šatů či sukní. V jiných případech ponechal Alessandro model pracovat jen prostřednictvím střihu a čistě bílé barvy. Přesto se však nevyhnul zvýraznění počátečního písmene značky, proto se velké tiskací R objevuje na košilích i na přezkách pásků, které designér pojal netradičně – stáhl jím totiž prostor nad ňadry. Alessandro tak ukázal další variantu nošení tradičního módního doplňku. Pokud se tedy zaměříme na doplňky, nelze si nevšimnout žebrovaných kotníkových ponožek nazutých do lodiček s třásněmi. Závěr kolekce odhalil i zářivou zlatou barvu či nadýchané tylové sukně a šaty, které návrhář opět stáhl páskem okolo hrudníku.

Chloé S/S 2015

Vydáno: 29.09.2014, 20:03 · Novinky · Autor: Žaneta Menšíková

,,Výchozím bodem byly látky, které vyprávějí příběhy, zvláště pak folklorní textilie, ale chtěla jsem vytvořit rovný tvar. Líbila se mi myšlenka denimu, který může být použit surový i opracovaný a stává se osobním kouskem nositele – je bezprostřední. Také jsem se zaměřila na myšlenku pracovních oděvů jako volných kousků, které byly o objemu a rozšíření. Chtěla jsem vytvořit jeden úžasný tvar, který visí pouze na špagetových ramínkách,‘‘ osvětlila svůj záměr návrhářka Clare Waight Keller, která vytvořila novou kolekci jaro léto 2015 pro značku Chloé. Kolekce byla zároveň věnována zakladatelce značky Gaby Aghion, která nedávno zemřela ve věku 93 let.

  

Návrhářka vnesla do kolekce trochu romantiky a použila tkaniny, které ji připomínaly ptáčky a květní lístky. Jarní kolekce nepostrádá přesnost, eleganci, nic se ale nesmí přehánět. Designérka se soustředila na čistý design, který zpočátku doplnila krajkou. Volné siluety splývaly z tenkých špagetových ramínek, později je nahradila tenká hedvábná košile či nabíraná bílá košile v kombinaci s denimovými šortkami.

  

Krajku střídal denim, semiš i hedvábí. Návrhářka zároveň umocnila oblibu v módě minulých let, proto se zaměřila na volné střihy kalhot, vysoký pas, zdůraznění siluet. Clare použila spoustu materiálů a střihů, mezi ty nejvýraznější a snad myšlenkově nejpřesnější patřily volné šaty na tenkých ramínkách s netradičně upraveným výstřihem i semišové kabátky, šaty a sukně s kovovým zdobením v pase. Návrhářka se zároveň soustředila na skládání drobných odřezků látek, které aplikovala na minišaty áčkového střihu, sukni i maxišaty, které také sestávaly výraznou část kolekce. Bohémský styl plisovaných šatů nelze upřít, křehkost v podobě bílých háčkovaných modelů a pastelových barev růžové či modré také ne. Modely Clare doplnila šněrovacími botami v gladiátorském stylu.

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 371 ... Další > 

Doporučujeme

Newsletter

Další články

30.09.2014