logo MDLS logo CZTM logo CFC
přihlásit se
Přihlásit přes Facebook

ODIVI S/S14

Vydáno: 18.04.2014, 13:00 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Opravdu kouzelnou prezentaci kolekce pro Jaro/Léto 2014 předvedla Iva Burkertová tvořící pod značkou ODIVI. Přesto, že byl showroom, ve kterém se přehlídka konala, otevřen už od šesté odpolední, s přehlídkou se čekalo ještě déle, než dvě hodiny. To ale neodradilo návštěvníky od brzkého příchodu, po kterém bylo všem příchozím hned jasné, jak mladá návrhářka vyřešila problém, kam vtěstnat desítky lidí, kteří se přišli podívat na její tvorbu. Na dvorku showroomu byl už připraven koberec, který hlásal, že přehlídka bude pod širým nebem.

Atmosféru celé události dokreslovaly svíčky zapálené po celém dvoře i barevné reflektory, které ale byly spuštěny až s přehlídkou. Předtím se už na celém prostoru bavily hloučky známých, popíjely se drinky a fotilo se o sto šest. Se západem slunce pak odstartovala celá show, kterou doprovázela skvělá hudba i venkovní prostředí. Bohužel se setmělo tak rychle, že ke konci přehlídky už bylo modely sotva vidět. To ale rozhodně nezkazilo celkový dojem z show a už vůbec ne z nové kolekce.

  

Tou se tentokrát Iva Burkertová odprostila od škatulky, která její tvorbu, hlavně v počátcích, provázela, stále však představila typické prvky, které jejím modelům jednoduše nesmí chybět. Linie Dubik je inspirovaná kruhem. Nese se v nude odstínech a skvělým způsobem kloubí minimalismus s maximalismem. Je velice čistá a jednoduchá, ale zároveň nese prvky, které rozhodně překračují běžnou tvorbu. Těmi jsou například obrovské volány, extrémně dlouhé rukávy či široké nohavice. Objevily se oversized kousky, a celá kolekce byla vytvořena v neoprenovém efektu. Velmi povedená je i kombinace klasických a asymetrických střihů, či drobné detaily, jako puntíky. Součástí linie jsou i jednoduché kabelky, které se dají nosit také jako ledvinka. Linie si pohrává ekologickými materiály, pěnou, jako výstuží a kožešinami, základem však zůstávají pánské siluety.

Po přehlídce už byla Praha zahalená v absolutní tmě. V samotném showroomu jsme si ještě mohli prohlédnout část nové kolekce, ale i starší kousky, včetně těch pro Podzim/Zimu 2013/2014, která Burkertová představila na Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu. Většina návštěvníků si šla po skončení přehlídky po svých, nicméně dost jich vydrželo ještě na party, která plynule navázala.

Pravá tvář Lady Gaga

Vydáno: 17.04.2014, 09:30 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Tento týden pronikly na veřejnost snímky, které ukazují pravou tvář Lady Gaga a především umění Photoshopu. Populární zpěvačka je na nich úplně bez make-upu, v kampani pro Versace ale jen září.

Nemá to být odstrašující případ, výsměch či ukázka toho, že i hvězdy jsou obyčejní lidé. Spíš připomenutí, jakou sílu má reklama, a co všechno se dá pomocí počítačového programu vytvořit. 

Právě fotografie Lady Gaga pro značku Versace, které poprvé spatřily světlo světa v listopadu loňského roku, jsou toho živým důkazem. Duo Mert a Marcus ji zvěčnili pro luxusní italskou značku dokonce bez make-upu, který jí následně přidělali pomocí nástrojů ve Photoshopu. Na původních snímcích tak Gaga vypadá poněkud, řekněme, unaveně, kdežto v kampani spousta z nás obdivovala její přirozenou krásu, která se nyní tak přirozená nejeví.

Seznamte se s ODIVI

Vydáno: 17.04.2014, 09:00 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Pod značkou ODIVI tvoří Iva Burkertová už od roku 2009. V té době byla ještě studentkou Multimédií a designu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Název ODIVI má své opodstatnění. Mladá návrhářka chtěla značkou vyjádřit, že oblečení pochází od ní - OD IVY. Majitelka značky si potrpí na dobré jídlo, inspiraci čerpá na svých zahraničních cestách. Miluje severský design a ráda zavítá do vintage shopů či second handů. Její showroom najdeme v Plzeňské ulici na pražském Smíchově.

Iva pravidelně prezentuje kolekce, které mixují vysokou krejčovinu a pohodlnost. Balancuje mezi elegancí a ležérností a tvoří módu, která je vhodná téměř na všechny denní i noční příležitosti. Důraz klade především na originaliní design, tvoří s respektem ke kvalitním materiálům.

Od počátku své kariéry nabízí jedinečné, přesto snadno rozpoznatelné kousky. Nicméně až díky prezentaci na loňském Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu, na kterém představila svou kolekci pro Podzim/Zimu 2013/2014, se dostala do opravdu širokého povědomí.

Už zítra představí návrhářka svou kolekci pro Jaro/Léto 2014 a sami se můžete přesvědčit, zda bude opět tak úspěšná. Pojďme si nyní připomenout ty nejvýraznější počiny značky ODIVI.

ODIVI AW10

Kolekce kombinuje jedinečný design s pohodlím. Obyčejný čtverec a obdélník proměňuje v ženské siluety, doplněné trojúhleníkovými prvky, včetně šperků, typickým prvkem kolekcí ODIVI. Kolekce kombinuje černo a bílou s odstíny fialové. Vyzdvihuje ženskost a zároveň zahaluje ženské rysy. 

  

ODIVI AW11

Tentokrát návrhářka vsadila na kombinaci výrazné modré se zlatou a černou. Díky pruhům dodala sportovní nádech jinak elegantním kouskům, opět nechybí obligátní trojúhelník, ani skládané svršky. 

  

ODIVI AW12

Forgotten berries je název kolekce, nesoucí odstíny lesního ovoce. Pohádková linie nese typické prvky jako jsou pruhy či oversized kousky. Jasný favoritem je bezesporu bílý kabátek s krátkými rukávy a krátké šaty, se zvýrazněnou vrchní částí siluety.

  

ODIVI SS13 

Pro Jaro/Léto 2013 předtavila Iva Burkertová kolekci z recyklovaných materiálů. Dala tak najevo šetrnost a respekt nejen k tvorbě. Celá kolekce se od těch předchozích výrazně liší, a to především v siluetách. Návrhářka totiž představila sukně do A a kontrastní crop topy, ale také nude odstíny.

  

ODIVI AW13

Pro zatím nejaktuálnější, a zároveň pravděpodobně nejskloňovanější kolekce značky vůbec, nese prvky neoprenu a ukazuje, že i v zimě můžeme nosit květiny. Kombinace fialové a černé vytváří dramatický efekt, střihy naopak dotvářejí ženskost a právě květiny pak dodávají potřebnou jemnost. Výborná je i práce s organzou, pomyslnou třešničkou jsou čepice s kšiltem. 

  

ODIVI nás rozhodně baví a těšíme se na novou jarní a svěží kolekci, která bude představena ve čtvrtek 17. dubna od 18. hodin v showroomu na Plzeňské ulici v Praze. 

Fashion Talk Room No. 5

Vydáno: 16.04.2014, 22:20 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Ve středu 16. dubna se v Čes­kém cen­tru Praha konal další pravi­delný Fashion Talk Room. Už pátý díl se ten­tokrát musel vypo­řá­dat s opravdu těžkým téma­tem, kte­rým je Fashion Law. I přes velice odborné a spíše aka­de­mické téma se ale pub­likum opět sešlo ve velkém počtu a zaplnilo celý sál.

Hosty byli ten­tokrát odborníci na Fashion Law Zuzana Šimo­nov­ská a Mar­tin Les­kovjan. Ti zahá­jili dis­kuzi otáz­kou, kolik je v pub­liku pří­tom­ných začína­jí­cích módních tvůrců a k velkému pře­kvapení se zvedly jen čtyři ruce. O to milejší byl ale fakt, že i přesto se o tématu, které bylo kon­ci­po­vané hlavně sku­pině mla­dých návr­hářů, chtělo dozvě­dět tolik lidí.

Během večera se otevřelo hned něko­lik témat, která pří­tomné postupně pro­vedla základy a fakty, které se týkaly jak zaklá­dání značky, tak i ochranné známky či duševního vlastnic­tví. Nakousla se také reklama a mar­ke­ting a něko­lik méně zná­mých metod, jak postu­po­vat v případě, že si zaklá­dáte vlastní značku, či jak ochránit své jméno.

Začít se muselo od úplných základů, tedy založením spo­lečnosti. To divákům v rych­losti osvět­lil Mar­tin Les­kovjan, který vyjmenoval možnosti od akci­ových spo­lečností, až po OSVČ a navázal s tím, co asi zajímá kaž­dého nováčka na trhu - kde sehnat pro­středky a jak při­lá­kat investory.

„V sou­časnosti jsou dvě základní formy — Ven­ture Capi­tal, což je vhodné zvlášť pro začína­jící značky, nebo Private Equity v případě, že už máte roz­jeto. V obou přípa­dech vám odborníci vyhodnotí vaše byz­nys portfo­lio a pomo­hou vám najít ide­ální inves­tory,” objasnil Mar­tin Les­kovjan a následně se roz­po­ví­dal o tzv. crowd­sour­cingu, který se začal roz­má­hat i v České repub­lice. „Začíná se etablovat do zají­mavých podob. S vaším pro­jek­tem se nemu­síte sou­stře­dit jen na čes­kou scénu, ale můžete se dostat i do zahraničí.”

Dalším téma­tem byly značky, ochranná známka a regis­trace známky. Toho se ujala Zuzana Šimo­nov­ská: „Je pro vás nutné zvážit, jestli regis­trovat ochrannou známku. Což spousta designérů nedělá. To je pro mě pře­kvapení. Ochranná známka odli­šuje naše výrobky a iden­tifi­kuje nás.”

Zuzana mlu­vila hlavně o tom, jak regis­trovat logo a co všechno vůbec můžeme mít pojiš­těno. „Logo je nutné při­způ­so­bit urči­tým eti­ke­tám. Proto často kom­bi­nuje slovní i obrazové grafiky. Dopo­ru­čuji regis­traci slovní značky, jedno­duše graficky zpra­covanému logu chybí spe­cifický prvek.”

Přesto ale mlu­vila právě i o důleži­tosti loga: „Chatty tu minule dokázali, že jejich zákaz­níci logo dokonce vyža­dují. Regis­trovat můžete v pod­statě coko­liv — loga, výro­bek, vzor, struk­turu materiálu,…”

Na to dvo­jice navázala s patenty, stručně objasnila pro­ces k jejich zís­kání a také upo­zornila, že je nutné si hlí­dat, zda někdo nepo­u­žívá, co máme regis­trováno: „Sys­tém, jak si známku hlí­dat, je nej­čas­těji pro­střednic­tvím zástupce, můžete to dělat sami, ale přes odborníka je to jis­tější. Pokud někdo pou­žívá vaší značku, je nutné na to při­jít do pěti let, dále se to pak bere jako že s tím souhlasíte.”

Roz­hodně zají­mavým bodem pro­gramu byly spory slavných zna­ček, včetně jednoho z nej­zná­mějších, kte­rým byl soudní pro­ces mezi znač­kou Yves Saint Lau­rent a Chris­tian Lou­bou­tin o čer­venou podrážku. Ten nako­nec skon­čil tak, že soud uznal za regis­trovanou ochrannou známku pouze tu botu s čer­venou podrážku, jejíž zby­tek měl jinou barvu. „Výsle­dek byl v pod­statě win win situation,” řekla Zuzana a pokra­čovala spo­rem Louis Vuit­ton a Nadia Plesner: „Značka Louis Vuit­ton čelí útokům na svou ochrannou známku denně, z mého pohledu byla tato kauza pře­hnaná a tak to viděly i soudy.”

Nakously se i paro­die výrobků, včetně aktuální kolekce Moschino, která pro­pa­guje fast foo­dový řetě­zec McDo­nald. Podle slov Zuzany Šimo­nov­ské je ale McDo­nald s touto pro­pa­gací spíše spoko­jen: „Foto­grafie z pře­hlídky byly dokonce pou­žity jako sou­část jejich gue­rilla marketingu.”

Téma pak zabředlo opět o něco odbornějším smě­rem a to k autor­skoprávní ochraně, kdy se slova opět chopil Mar­tin Les­kovjan. „Autor­skoprávní ochrana vzniká v momentě, kdy rea­lizujete návrh. Autor­ské dílo je však vní­máno velmi abs­traktně, pokud jen změníte střih trika, nikdo vám to neuzná.”

Pokra­čovalo se tématy jakými je smlouva o dílo a smluvní pod­mínky, které by si měl každý tvůrce stanovit, a také licence a toho, jak s nimi nakládat.

Jedním z posledních bodů byl 3D tisk, který má také velkou spo­ji­tost s licencí: „Mys­lím, že autoři neob­jevili kouzlo 3D tisku, jsem pře­svěd­čena, že mu patří budoucnost,” řekla Zuzana Šimo­nov­ská. „Je to opět otázka licence. Můžete roz­hodnout, zda se na 3D tisk bude vztahovat Open­source, Cre­a­tive Com­mons, Copyleft či jiná forma, jak s ním mohou lidé nakládat.”

Debata skon­čila smlou­vami se zaměstnanci, právními aspekty reklamy či pro­de­jem přes e-​shopy nebo zpro­střed­kova­tele a tím, jak toto všechno ošetřit.

I přes poměrně náročné téma debata opět utekla neu­vě­ři­telně rychle a oba aktéři naštěstí téma pojali sice odborně, ale opravdu v jedno­duchém a poutavém stylu a ti, co vydrželi až do konce, se mohli vzdě­lat zase v jiné a nové oblasti.

Další Fashion Talk Room, ten­torkát šestý, bude na téma Acces­so­ries a pro­běhne 20. května opět v Čes­kém cen­tru Praha.

Mary Katrantzou pro Adidas

Vydáno: 16.04.2014, 15:40 · Novinky · Autor: Zuzana Trojanova

Návrhářka Mary Katrantzou bude spolupracovat se značkou Adidas. Tato americká sportovní značka oznámila, že spolupráce, jež má započít v listopadu, bude dlouhodobým závazkem a bude zahrnovat jak oděv, tak obuv. „Jsem opravdu nadšená, že můžeme spolupracovat s Adidas na linii oblečení a obuvi,“ řekla Katrantzou. „Vyrůstala jsem, tak jako mnoho jiných dětí po celém světě, s teniskami Adidas na noze a jsem opravdu nadšená, že můžu vnést svou vizi do tak světové značky. Adidas má fantastické dědictví a jejich schopnost inovace sportovního oblečení z nich dělá pro nás ideálního partnera na tomto trhu.“

  

Katrantzou touto spoluprácí následuje ve stopách Topshop, Pharrella Williamse, Rafa Simonse a Stelly McCartney.  Dirk Schoenberger, globální kreativní ředitel divize sportovního stylu Adidas, je tímto spojením pochopitelně velmi nadšený. „Spolupráce mezi Adidas a Mary Katrantzou sloučí výjimečný talent jedné z nejzajímavějších návrhářek dneška a společnosti, jež zahrnuje mnoho různých kultur ze sportu, popu, hudby a módy,“ řekl Schoenberger. „Obdivuji Maryin mimořádný smysl pro techniku potisků, barev a siluet, která přinese úžasnou novou estetiku do dámské kolekce Adidas Originals.“

  

História Guerlainu

Vydáno: 16.04.2014, 09:00 · Beauty · Autor: Eliška Pichoňská

Som Guer­lain pozitiv.

Tento presne vysti­hujúci výraz mojej vášné som raz zapo­čula a fak­tom ostáva, že doko­nale vysti­huje môj stav. Je to stav závis­losti na práve týchto krásnych kra­bič­kách, fľaš­tič­kách a dózič­kách, ktoré zdoko­naľujú a navyše opojne voňajú.

Koz­me­tickú značku Guer­lain poznáte z časopi­sov alebo parfumérií, ale nie je to úplne tak kla­sická komerčná koz­me­tika. Jej his­tória je pútavá, spo­jená s mno­hými osobnosťami dávnych dôb. Jedno­ducho pove­dané je vznešená.

Pierre-​Francois-​Pascal Guer­lain bol zakla­da­teľ, che­mik, objavi­teľ a neu­ve­ri­teľný prie­kopník, ktorý to všetko odštar­toval roku 1828. Dnes je to už 186 rokov, a tak právom môžeme pove­dať, že Guer­lain je nastar­šou koz­me­tikou na svete.

Pred­stavme si Paríž, rue de Rivoli, miesto, kde sa začína stretávať paríž­ska vysoká spo­ločnosť. Je to bou­tique Guer­lain a v ňom pán Guer­lain, ktorý sa stal ofi­ci­álnym parfumérom kráľov.

Prvá vôňa „Eau de Colo­gne Russe” bola vytvo­rená pre rus­kého cára Ale­xan­dra II.

Ocenený titulom „parfumér jej veli­čen­stva“ vytvára v roku 1853 vôňu L´eau de colo­gne impe­ri­ale v jej nád­hernom pozlá­tenom obale so 69 vče­lič­kami, ktorá exis­tuje dodnes. Vôňa bola vytvo­rená pre cisá­rovnu Eugéniu, manželku Napo­le­ona III.

Treťou vôňou v poradí je parfém „Jicky“, prvý moderný parfém, ktorý obsahoval syn­te­tické zložky. V roku 1912 parfémy „Heure Bleue“, trošku neskôr „Mitsuko“, pomenovaný po japon­skej hrdinke z módnej novely tej doby.

Rok 1925 pri­náša iko­nický ori­en­tálny typ parfému „Sha­li­mar“, zmy­selný a odvážny. Pre­dáva sa dodnes v kla­sickom fla­kóné s obsahom vanil­kového kvetu, ale už i v novom modernom type pre dnešné ženy.

Rok 1933 vôňa „Vol de nuit“, vytvo­rená ako pocta spi­sova­teľovi Anto­i­novi de Saint-​Exupérymu a jeho hrdinkám, ženám-​pilotkám. Fla­kón je zdo­bený spô­so­bom, ktorý pripo­mína vrtuľu lietadla.

 

Každá vôňa, každý fla­kónik má oso­bitý dizajn so spo­ločnými prv­kami. Evo­kuje luxus, gran­di­óz­nosť a pocit, ktorý je jedi­nečný. Do dnešného dňa pri­chá­dzajú na trh výni­močné a doko­nalé vôňe. Po nie­koľkých gene­rá­ci­ách pánov Guer­la­i­nov pre­berá dom Guer­lain pán Thi­erry Was­ser, nos, ktorý na svo­jich cestách po svete objavuje nové zložky, ktoré s obľu­bou pou­žíva do svo­jich nových výtvorov.

Pleťová sta­rost­livosť pri­chá­dza čoskoro po uve­dení vôní na trh. Prvé prípravky na pleť sú na zjemnenie a bie­lenie pleti. Pán Guer­lain s obľu­bou vyu­žíva prí­rodné zložky, vytvára chla­divý jaho­dový krém či uhor­kový krém pre pleť a ruky. Vzniká pomáda a vlasy a tiež proti padaniu vla­sov. Crème Camphera dodnes vyrá­baný a pre­dávaný, pro­dukt, ktorý mám osobne vyskúšaný na svo­jej pleti. Účinne lieči drobné i väčšie kožné vriedky. Obsahuje gáfor, zin­kové oxidy a alan­toín na upoko­jenie. V roku 1904 sa stretávame s prvým našľahaným odli­čova­cím kré­mom a balza­mom na pery. A v roku 1936už aj s pro­duk­tami na ochranu proti slnku a proti tvorbe pieh.

Rok 1870 je pre mnohé ženy pre­lo­mový, Guer­lain uvá­dza na trh prvý ori­gi­nálny tyčin­kový rúž na pery na báze vče­lieho vosku, dokonca s vymeni­teľnou náplňou.

V roku 1939 vzniká prvý inšti­tút na svete na adrese 68 Champs-​Elysées, ktorý exis­tuje dodnes. Je to nád­herné miesto, kde sa vám venujú špe­ci­álnym spô­so­bom. Nájdu a vytvo­ria pre vás tú vôňu, ktorá bude tá pravá pre vás.

Dámy, dovoľte mi dať vám malú radu. Neob­chá­dza­jte sto­jan s deko­ra­tívnou koz­me­tikou, keď ste niekde v parfumérii len preto, že ju tak dobre nepo­znáte, že na vás nekričí na stránkach žen­ských časopi­sov. Ľudia majú ten­den­ciu ísť za nie­čím čo dobre poznajú. A to je samozrejme pochopi­teľné. Naberte odvahu a preskú­majte ju. Môžete nájsť svoj obľúbený parfém, nei­den­tifi­kova­teľný a jedinečný.

Nájdite tú svoju pravú, „pani Voňu”.

Fashion Talk Room už zítra!

Vydáno: 15.04.2014, 18:00 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Fashion Talk Room No. 5 proběhne ve středu 16. dubna v Českém centru Praha v Rytířské ulici. Olo Křížová tentokrát uspořádá debatu na téma Fashion Law, hosty budou Zuzana Šimonovská a Martin Leskovjan.

Pravidelné debaty Fashion Talk Room se stávají tradiční součástí každého měsíce. Vysoká účast a ochota hostů přijímat pozvání svědčí o úspěchu, který tento projekt, fungující pod hlavičkou Czech Fashion Council, o. s. a České centrum Praha, má. V minulých měsících se otevřelo například téma vizuální identity s Olgou Benešovou a duem Chatty a s Jakubem Polankou a Petrou Ptáčkovou jsme mohli porovnat čtveřici velkých Fashion Weeků v kontrestu s těmi malými, které dobívají svět. Vůbec první Fashion Talk Room byl na téma Fashion Management, kterého se zúčastnila Kateřina Geislerová a Peter Šagát.

Už zítra se můžeme těšit na další zajímavé téma, kterým je Fashion Law. Bezesporu důležitá složka módního průmyslu, která může být opravdu zrádná. Pozvání tentokrát přijala Zuzana Šimonovská a Martin Leskovjan.

Zuzana Šimonovská, absolventka Munich Intellectual Property Law Center při Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law a Fashion Law Institute při Fordham University v New Yorku, se specializuje na oblast práva fashion law a ochranu duševního vlastnictví. Radí klientům zejména při registracích a správě portfolií ochranných známek, právních sporech, zastupováí před správními úřady, přípravě smluvní dokumentace, a to nejen v českém, ale i v mezinárodním kontextu.

Martin Leskovjan zajišťuje právní pomoc a vzdělání umělcům a uměleckým organizacím v rámci organizace Fair Art, kterou pomáhal založit. Během studií na Právnické fakultě UK pořádal umělecko-vzdělávací výstavy a konference. Absolvoval stáž v organizaci Volunteer Lawyers for the Arts v New Yorku, která se jako jedna z prvních začala specializovat na praktické právní poradeství v oblasti Fashion Law.

Návštěvníci budou mít tedy tentokrát možnost nahlédnou na módu z trochu jiného úhlu, podívat se pod pokličku a odkrýt další kousek z toho, co utváří módní byznys. Večerem bude tradičně provádět Olo Křížová. Diskuze je zdarma, limitovaná je pouze počtem míst v sále. My rozhodně nebudeme chybět.

Prague Vintage Fair

Vydáno: 15.04.2014, 13:01 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Víkend 24. – 25. května by měli mít ve svém kalendáři zakroužkován všichni milovníci nadčasové módy. Právě v těchto dnech se totiž Novoměstská radnice v Praze promění v luxusní obchodní dům s vintage módou. Návštěvníci této unikátní akce budou mít jedinečnou příležitost nejen obdivovat, ale také zakoupit originální oděvy, obuv, kabelky, bižuterii a doplňky z 20.-80. let minulého století.

Prague Vintage Fair vyvrcholí v sobotu 24.5. módní přehlídkou kolekce Moniky Drápalové, čerstvé držitelky ocenění Czech Grand Design, která speciálně pro tuto příležitost navrhla a ušila svou „vintážní“ kolekci modelů. Ta vznikla kombinací poctivého krejčovského řemesla a vintážních materiálů. 
„Mě toto téma zaujalo, protože s podobnou akcí jsem se setkávala již dříve v zahraničí a bylo mi moc sympatické, že se objeví i u nás. Doufám, že akce vyvolá u lidí zájem a stane se tradicí.,“ svěřila se Monika Drápalová a dodává: „Pro tuto příležitost jsem vytvořila malou kolekci a pokusila jsem se převést modely z let minulých do současného kontextu. Chtěla jsem ukázat, co všechno se dá z kousků, které jsou pro někoho odepsané vytvořit a docenit materiál a kvalitu, který vydrží několik desítek let a nezničí se po pátém vyprání.“

Hlavní část expozice bude umístěna v historických prostorách radnice, kde budou vystaveny dámské, pánské a dětské oděvy, obuv a doplňky. Barokní kaple se pak promění v Klenotnici bižuterie. V sekci Vintage Match naleznete například kolekci dámského prádla návrhářky Terezy Vu, extravagantní pánské motýlky značky Alex Monhart, klobouky Tonak, šperky z vintážních komponentů TikŤakJinak, funkcionalistický nábytek citlivě restaurovaný v dílně Galerie Funkce a luxusní žakárové tkaniny českého výrobce, firmy Kolovrat.

Doprovodný program Prague Vintage Fair zahrnuje módní přehlídky, retro party s živou hudbou, fotoateliér Vandy Hybnerové, služby vizážistky a stylistky. Vstupenky na Prague Vintage Fair si můžete zakoupit v předprodeji již nyní https://www.smsticket.cz/skupiny/56-prague-vintage-fair-2014.aspx

Vyzkoušeli jsme: Glam Lip Lacquer

Vydáno: 15.04.2014, 09:00 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Kosmetika Michael Kors sice přijde, kromě parfémů, které můžete koupit už nyní, na trh až v květnu, proč ale nemít přehled, do čeho jdete v případě, že si na ní brousíte zuby? Naše volba padla jednoznačně na rtěnku Glam Lip Lacquer v úžasném odstínu Dame. A jak si v testu vedla?

Název: Glam Lip Lacquer, odstín Dame
Značka: Michael Kors
Produkt: rtěnka
Cena: 850 Kč
Prodává: Sephora (v prodeji od května 2014)

Katka

Kosmetika by se neměla soudit podle obalu. Michael Kors rtěnku si ale zamilujete už kvůli designu. Čisté zlaté linie s decentním nápisem zvenčí i na samotné rtěnce posouvají líčení na jinou úroveň. Michael Kors se svojí kosmetickou řadou míří na vysoká místa, kde už je zařazen například Yves Saint Laurent nebo Chanel. Jednoduše se jedná o něco, co doma bezpodmínečně musíte mít.  Jak je na tom ale zlatavý skvost po funkční stránce?

Rtěnka v odstínu Dame patří do kolekce MK Glam a odlišuje se svojí netradiční barvou. Většina žen se stále bojí používat tmavé odstíny. Není ale proč! Na rtech vykouzlí krásnou barvu – něco mezi lesním ovocem a švestkou, což pozvedne obyčejné každodenní líčení nebo vytvoří dokonalý glam look na večer. Možná i trochu překvapivě tento odstín velmi svědčí bledým blondýnkám.

Dame má velmi dobrou pigmentaci, takže už po prvním nánosu vytvoří dostatečnou vrstvu. Pokud preferujete výrazné tmavé rty na celou noc i den, vrstev bude samozřejmě potřeba více. I když obsahuje třpytky, neobjeví se žádná lesknoucí se šílenost a rty zůstanou krásně matné. Dalším velkým plusem u této rtěnky je rozhodně výdrž. Vydrží několik hodin, aniž by se slévala do kontur nebo vytvářela žmolky. S hydratací to tak skvělé už ale není. Po celém dni nošení jsou rty vysušené. Před každým nalíčením je tak natřete balzámem a přibližně jednou týdně si na nich udělejte peeling. I když by takhle kráska vypadala krásně i doma na poličce, rozhodně si zaslouží, aby byla všude viděna. Nebojte se tmavých barev a v květnu si pro MK Dame skočte do nejbližší parfumerie!

Terka

Popravdě jsem nadšená z celé beauty kolekce Michael Kors. Na pohled je opravdu nádherná, navíc se značce podařilo vyždímat ze své aktuální slávy totální maximum. Líbí se mi balení produktů, které kombinují luxus a minimalismus, doplněná zlatými štítky značky Michael Kors, i tři linie produktů, ze kterých si vybere každá žena. Rtěnka v odstínu Dame je z kolekce Glam, která je určená převážně na velkolepé příležitosti, kde si můžete dovolit trochu dramatického looku.

Otvírání rtěnky Michael Kors pro mě bylo něco jako malý rituál. Má bílou krabičku se zlatým písmem a štítkem, rtěnka je v celozlatém balení s vyrytým nápisem Michael Kors a klasickým otočným vysouváním. Je velmi náchylný na otisky, ale ty se z něj dají snadno otřít. Odstín Dame je na pohled opravdu tmavý, s nádechem do fialové a s malými třpytkami, které se však po nanesení na rtech neobjeví.

Moje první zkušenost s rtěnkou nebyla moc dobrá. První vrstva se nanesla jen na část rtů, takže vytvořila fleky, které ale opakované nanesení sjednotilo. Pigmentaci budu hodnotit později, každopádně rtěnka vůbec nehydratovala, což je pro mě u tohoto produktu velmi důležité, protože mé rty mají tendenci praskat, naopak mi je pořádně vysušila a zcvrkla. V průběhu dne jsem ji tedy odlíčila a byla naštvaná.

Naštěstí jsem se ale rozhodla dát rtěnce druhou šanci a opravdu mile mě tentokrát překvapila. První nanesení už bylo jednotné a vytvořilo slabou barevnou vrstvu, v jemném odstínu, který vypadal hezky sám o sobě. Opětovná aplikace pak neuvěřitelně zvýraznila rty a vykouzlila opravdu perfektně dramatický odstín. Navíc jsem měla pocit, že mám po celou dobu, co jsem měla rtěnku na sobě, navlhčené rty. Najednou vůbec nevysoušela, naopak jsem po opravdu dlouhé době mohla být spokojená jak s hydratací, tak i s odstínem, který mi seděl, a navíc jsem rty znovu upravovala po více, než třech hodinách, kdy byl odstín, přesto, že o něco méně výraznější, pořád krásně sytý. Rtěnka se zpočátku poměrně hodně leskne, což se mi u takhle tmavého odstínu velmi líbi, ale pokud jí nebudete každou chvíli upravovat, velice rychle zmatní. Já jsem každopádně ráda, že jsem jí dala druhou šanci a pokud po ní prahnete, určitě vás nezklame, navíc velmi příjemně voní.

USE UNUSED A/W 14

Vydáno: 13.04.2014, 10:29 · Novinky · Autor: Lucie Tomášková

S Toni&Guy Fashion Weekem v Budapešti jsme se loučili prostřednictvím poslední módní přehlídky celého programu, o kterou se postarala značka USE UNUSED. USE UNUSED, tedy ‚‚Používej nepoužité‛‛, tvoří tři módní návrháři - Eszter Füzes, Attila Godena-Juhász a András Tóth. Posledních pár let trojice sbírá designérské ceny v kategorii nejlepšího návrháře, maďarskou Fashion Awards značka vyhrála už čtyřikrát. Proto nebylo divu, že právě na USE UNUSED se bude čekat celý den, že na ni přijde nejvíce lidí a že se od ní také bude nejvíce očekávat.

Už začátek prezentace nové kolekce určené pro sezónu Podzim / Zima 2014 / 15 nám potvrdil dva trendy, jichž jsme si měli možnost na Týdnu módy v Budapešti všimnout. Jednalo se o pravidelné čtvercové vzory, které jsme potkaly už u značky NANUSHKA a o černou barvu, jež se pravidelně objevovala v každé ze sobotních přehlídek. S černou ani se čtvercovým vzorem to ale USE UNUSED nepřehánělo. Barev, textur látky a vzorů střídalo vícero. Nebyl to ale mišmaš všeho, co by trojici designérů napadlo, kolekce byla velmi kontinuální a my obdivovaly především nádherný odstín fialové, lososové koženkové šaty v dokonalém souladu s šedým kloboukem a zaujal i závěr přehlídky v podobě černých modelů s nepatrnými aplikacemi chlupatějšího materiálu a béžové velké kabáty s velkými klopy. 

Znovu se potvrdila filozofie značky, která prohlašuje, že se snaží kombinovat minulá desetiletí s momentálními trendy. Klobouky, kterých se na přehlídkovém mole několik objevilo, perfektně dolaďovaly elegantní náladu módní řady. V oblasti obuvi zůstalo návrhářské trio při zemi a neexperimentovalo. Značka sáhla po jednoduchých kozačkách ke kotníku na podpatku, jež působily stejně tak uhlazeně a šik jako zbytek kolekce.

Make-up se nesl v duchu výrazných očních víček v červeném odstínu. I úprava vlasů byla originální, konce culíků modelek stažených v dolní části hlavy byly nastříkané šedým sprejem

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 322 ... Další > 

Doporučujeme

14.04.2014
30.03.2014

Newsletter

Další články

18.04.2014
Módní látkové rolety

Moderní interiér stíní trendy rolety. Designové látky.

Náplně do tiskáren

Levné náplně do tiskáren, Tonery do tiskáren

Plovoucí podlahy

Jsou moderní, vhodné do všech místností Vašeho domu či bytu

Anglická slovíčka

Online výuka angličtiny hravě a zábavně. Vhodné ke kurzu i samostatně.

Korálky

Vytvořte si originální náramek, či náhrdelník z korálku a budete in.

Staň se modelkou!

Modelingová agentura Bohemia Models hledá nové modelky!