logo MDLS logo CZTM logo CFC
přihlásit se
Přihlásit přes Facebook

Dusni3 uvádí House of DVF

Vydáno: 31.10.2014, 17:25 · Novinky · Autor: Sylvie Zapletalová

House of DVF je ori­gi­nální seriál, který se chystá odvy­sí­lat televize E! Samotná Diane von Furs­tenberg s týmem v něm bude hle­dat glo­bální ambassa­dorku své značky, která by ztě­les­ňovala žen­skou nezá­vis­lost, sebe­jis­totu a sílu. První díl odvy­sílá kanál pre­mi­érově 9. lis­topadu od 22. hodin. Butik Dusni3 ale nabídl malou ochutnávku ze seriálu již v předpremiéře.

Úspěšný mul­tibran­dový butik Dusni3 se spo­jil s televizí E! Pop of Cul­ture. A to konkrétně v rámci pro­jektu House of DVF. Jde o jedi­nečný seriál, v němž osm velmi odlišných dívek usi­luje o stejný cíl a to zís­kat práci snů a stát se mezi­ná­rodní tváří značky DVF.

Televizní premiéra seriálu je sice naplánována na 9.listopadu, díky spolupráci ale přišla z New Yorku již sestříhaná verze zatím dokonce s časem a bez znělky. První diváci tak měli možnost zhlédnout očekávaný House of DVF a to přímo v útulných prostorách v Dušní ulici.Veš­keré šaty DVF, které se objevují v seri­álu, jsou k dostání právě v praž­ském butiku Dusni3.

Velmi ambi­ci­ózní, milu­jící módu a schopné jít si za svým hlava nehlava, takové jsou uchazečky o post ambassa­dorky DVF. Návr­hářka a nyní také men­torka Diane von Furs­tenberg v první dílu seri­álu vybere z deseti účastnic pouhých osm, které budou mít šanci dokázat, že jsou nejen krásné, ale také inte­ligentní a že vize značky, která oslavuje žen­skost, jim není cizí.

„Díky televiz­nímu pro­jektu House of DVF jsem schopná otevřít dveře do mého módního domu a ukázat mla­dým ženám ty neko­nečné možnosti, které může móda nabídnout,“ říká o pro­jektu sama designérka. Jedi­nečná pří­leži­tost bude ale pře­devším těžkou zkouš­kou. Během něko­lika týdnů budou dívky vysta­veny vysokému psy­chickému tlaku ať už ze strany týmu DVF tak i ze strany rivalek.

Codi Crit­chfield, Lenore Genovese, Brit­tany Hampton, Keir Mellour, Abigail Petit-​Frere, Amanda Schrauer, Tiffani Warken­thein a Jinna Yang se budou podí­let na organizaci pře­dávání DVF Awards v sídle OSN, budou při­pravovat tis­kovou konfe­renci nebo módní pře­hlídku nové kolekce DVF jaro 2015 na týdnu módy. Pře­devším ale budou pod bed­livým pohle­dem edi­torky stylu Jes­sicy Joffe a kre­a­tivní ředi­telky Stefani Greenfield.

Seriál je nato­čen jako rea­lity show ze světa módy. Obsazení postu je bráno velmi vážně, přesto se seriál nevy­hýbá humoru. Diane von Frus­tenberg ukazuje jako úspěšnou podni­ka­telku, ale také jako oby­čejnou ženu, která si například ve své kan­ce­láři ráda vyzuje lodičky. Návr­hářka nehledá pouze krásnou tvář, dbá pře­devším na hodnoty, které by měla budoucí ambassa­dorka vyznávat. Mezi nimi je například pokora. Její absence se může i horkým favo­ritkám stát osudnou a mohou o svou šanci přijít.

Valerie Steele povede přednášku v Praze

Vydáno: 29.10.2014, 21:20 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Na pozvání Šárky Šiškové a z iniciativy Českých center přijíždí do Prahy Valerie Steele, uznávaná teoretička módy a ředitelka Fashion Institute of Technology. Podle amerického deníku New York Times je Steelová Freudem módy. Výsledky její práce odhalují spojitosti mezi lidskou sexualitou a stylem oblékání. Zkoumá vývoj módy a zasazuje do kontextu dějin výtvarného umění. V USA patří k nejvyhledávanějším osobnostem působím v oblasti módy. Její teoretické statě se vedle řady dalších témat věnují tvorbě světových návrhářů (Giorgio Armani, Alexander McQueen, Vivien Westwood).

Valerie Steele nahlíží na fenomén haute couture coby sociologický fenomén moderní společnosti. Výsledky svého bádání uvádí v kontextech různých oborů: dějin umění, sociologie, sexuality. Své práce zaměřuje na historický vývoj módy. Poukazuje na význam estetické ekonomie, která s módou úzce souvisí. Doposud největší pozornost vzbudila oděvní výstava The Corset: Fashioning the Body. Po jejím zhlédnutí označila Suzy Menkes, americká novinářka deníku NY Times Valerii Steele Freudem módy. 

Koncem devadesátých let absolvovala Steele prestižní americkou univerzity Yale a od roku 2003 je ředitelkou newyorského muzea Fashion Institute of Technology (FIT). Proslavila se publikací Fashion and eroticism: ideals of feminine beauty from the Victorian era to the Jazz Age. Je kurátorkou řady pozoruhodných výstav, autorkou mnoha publikacía desítek odborných článků. Pozornost americké veřejnosti vzbudilo její vystoupení v talk show Oprah Winfreyové. 

Třídenní program zahrnuje návštěvu Vysoké školy uměleckoprůmyslové školy v Praze. Pro odbornou veřejnost a studenty se v prostorách ateliérů UMPRUM uskuteční30. 10. 2014 od 16 hodin přednáška v anglickém jazyce na téma “Museum Quality: The Rise of Fashion Exhibition”. V pátek 31. 10. 2014. Valerie Steele osobně zahájí módní show české návrhářky. Šárka Šišková je jediná česká módni návrhářka jejíž tvorba je zastoupena v expozicích FIT.

ArFashion Designer 2014: Tereza Havránková

Vydáno: 29.10.2014, 10:20 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Tereza Havránková měla už od dětství jasno. Chtěla se věnovat umění, které ji naprosto pohltilo. Za to, že nakonec v umělecké sféře zvolila profesi módního návrháře, vděčí své mamince. O tom, že rozhodnutí bylo více než správné, svědčí získaný titul ArFashion Designer 2014 na Festivalu mladé módy Arcolor.

Terka vystudovala Střední průmyslovou školu oděvního návrhářství, k čemuž ji přiměla její maminka. Nyní je Terka studentkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde studuje textilní design. Ze svých zkušeností si cení např. focení své práce pro časopis EnVogue či módní přehlídky FUD na Fashion Weeku 2013. Praxi získávala mimo jiné i v televizi Nova. Od roku 2013 Terka též vystupuje pod vlastním módním labelem SHIU.

Porotce soutěže ArFashion Designer 2014 zaujala svou kolekcí s názvem K.R.O.J. Oděvy jsou tvořeny z propalované netkané textilie, čímž vznikl jednotný vzor propojující celou kolekci. Za vzor byla zvolena jednoduchá rozvíjející se růže. Z netkané textilie se stalo rázem umělecké dílo připomínající krajku. Dalšími spojovacími prvky kolekce byly markantní rukávy, sukně i čepce a kousek nahoty u každého modelu. Terka svou prací chtěla docílit nabourání lidských proporcí a zároveň vyzdvihnout ženskost a křehkost něžného pohlaví. 

Terka se svou prací snaží probudit lidskou osobnost a jedinečnost. Ráda by, aby lidé nosili její vysoce kvalitní kousky díky jejich originalitě a designu. Stejně jako ostatní návrháři cítí, že je potřeba změnit lidské myšlení ve způsobu oblékání. Více by se měli začít zajímat o to, co nosí, a kde nakupují. Každý se chce vymanit z masy, ale každý stále nakupuje v druhořadých obchodních řetězcích. Terka by svou tvorbou chtěla lidem ukázat, že to jde i jinak. A nakupovat u talentovaných designérů kvalitní a originální kousky se vyplatí. O tom, jak její práce umí zaujmout davy, vás bude moci přesvědčit na dalším ročníku Festivalu mladé módy Arcolor 2015 při přehlídce v ulicích.

Díky organizátorkám festivalu Arcolor vám nyní přinášíme exkluzivní rozhovor s Terezou Havránkovou, nejen o dalším ročníku Arcolor, ale také o plánech a snech do budoucna.

Kdy ses rozhodla, stát se módní návrhářkou? Byl to Tvůj sen už od dětství?

Mým snem od dětství, bylo věnovat se umění. Již od čtyř let jsem navštěvovala odpolední hodiny kresby a malby, kdy mě umělecká tvorba absolutně pohltila. K oděvní tvorbě mě však přivedla moje maminka, za což jí jsem nesmírně vděčná. Jelikož když přišel čas vybrat si střední školu, tak mě nabádala k tomu, abych se dokázala uživit nejen jako umělec, ale i řemeslně. Proto jsem nastoupila na Střední průmyslovou školu oděvní, kde jsem se naučila zvládnout zpracovat oděv již od návrhu až po konečnou realizaci. Pak se mé umělecké cítění stále více posouvalo k módní branži a tento rozjetý vlak již nechci zastavit (smích).

Máš mezi českými návrháři nějaký vzor? Koho?

Mým velkým vzorem se přibližně před pěti lety stala Klára Nademlýnská. Její návrhářská činnost se v prvopočátku rozvinula ve městě módy Paříži a posléze dokázala prosadit své módní cítění i zde v Čechách. Líbí se mi, jak pracuje se střihy a neponechává nic náhodě. Dokáže ve svých modelech uchovat dostatek ženskosti, i když obléká neemancipované a velmi aktivní, samostatné ženy. Dalšími mnou uznávanými tvůrci je například Josef Ťapťuch nebo Česlav Jaroš.

A mezi zahraničními tvůrci? Čí tvorba Tě nejvíce oslovuje? 

Nedá se říct, že by byl mým vzorem, ale asi největším zdrojem inspirace a uznání se stal Alexander McQueen. Velmi inspirativní je pro mě jeho přístup k precizní krejčovině v podání leckdy velmi experimentálních oděvů 21. století. Svými modely vyjadřuje své názory na spousty problematik, kterými se lidé zabývají a snaží se je přetransformovat konzumní společnosti. Jeho nápaditost a stálost, je pro mě vizuálním zviditelněním umění na lidském těle.

Umí se dle Tvého názoru české ženy oblékat?

Vždy jde o dané jedince. Já sama se leckdy přistihnu u výloh obchodů, kdy vnitřně „fňukám“. Jelikož se pro mě stalo velmi těžké, něčím se nadchnout a být spokojená s tím, co je nám podáváno, jako módní oděvy. Na druhou stranu si myslím, že i přes spousty řadových zašedlých osůbek se v Čechách rodí velká skupina žen, kterým není jedno, v čem vyrazí ven a dokážou zkombinovat leckdy nepochopitelné módní kousky – a hle, sluší jim to. Myslím si, že je také velmi důležité, kde žena žije a jaký je její vztah k módě. Každým pádem si myslím, že to s českými ženami není vůbec marné.

Kde bereš inspiraci pro svou tvorbu?

Pocházím z vesnice, takže mou největší inspirací je příroda, kterou se velmi ráda nechávám obklopovat. Ráda sleduji věci „pod lupou“ a hledám nové možnosti transformace do módních prvků. Na druhou stranu jsem schopná strávit několik hodin sledováním módních videí a pročítáním knih, jelikož i když si myslím, že jsem tyto informace již viděla, nebo četla, tak vždy a to bez výjimky naleznu něco nového, co mi předtím uniklo. Myslím si, že inspirace je neustále všude kolem nás.

Co je pro Tebe při tvorbě oděvů nejdůležitější? Na co ve své tvorbě nejvíce dbáš?

Nejdůležitější je pro mě to, aby mé oděvy, ač leckdy působí nepohodlně a avantgardně, žena oblékla a nechtěla je sundat. Krása je relativní pojem a mě nejvíce hřeje u srdce, když oblékám modelku na první focení a ona je absolutně nadšená tím, co má na sobě. Samozřejmě dbám na čistotu a dokonalost střihů. Když oděvy tvořím, nejsem spokojená, jen když je to „dobře“ zkonstruované a ušité. Spokojím se pouze s výborným výsledkem.

Jak vznikl název značky SHIU?

Před dvěma lety jsem se sešla se svou dobrou přítelkyní a grafičkou Radkou Bartošovou. Ona sama mi nabídla, že by ráda zpracovala název, pod kterým bych mohla pracovat a já jsem se nebránila. Před ní mě kontaktovalo pár jiných grafiků, ale nikdy jsem nebyla s jejich návrhy spokojená. Název SHIU nás paradoxně napadl asi na třetí schůzce, kdy jsme do větru házely fráze a najednou nám toto oboum utkvělo na jazyku. Humorný nám přišel i fakt, že její americký známý si vysvětlil název tak, že mu připomíná frázi, kdy jde o něco, co dává „ona tobě“ a tak byl název na světě. Značka se samozřejmě čte „ŠIJU“ a absolutně vystihuje mou práci (smích).

Pro jaké zákaznice je určena značka SHIU?

Po pravdě si tato značka své zákazníky teprve hledá. Ráda bych se postupem času vygenerovala k určité skupině zákazníků, která vidí za oděvním výrobkem něco víc, než jen kusy hadříků. Skupina, která ví, co nosí a proč nosí právě mé výrobky. Samozřejmě se nebráním ani tvorbě pánských oděvů, jelikož mám za sebou kolekci pánských košil, která dopadla nad očekávání. Ale až čas ukáže, které zákazníky, či zákaznice má tvorba nadchne a budou jí věrní. 

Co ty sama nosíš nejraději?

Já zbožňuji šaty. Mám jich doma opravdu spousty. Nejraději mám dobře padnoucí střihy, které obsahují nějaké zajímavé tvarování. Mé nejoblíbenější mají například nabírané rukávy již od ramen až po lokty tvořené z krajky a jsou úzkého, koktejlového střihu. Jinak jsou mou velkou vášní boty a kabelky.

Co Tě přimělo přihlásit se do soutěže o titul ArFashion Designer 2014?

Měla jsem možnost o této soutěži slyšet na Ústeckém večeru PechaKucha night. Velmi se mi líbil přístup organizátorek soutěže, a proto jsem se rozhodla tuto soutěž vyzkoušet. Posléze jsem si zjistila veškeré informace o propagaci, programu a možnostech vítězů a ještě více mě to utvrdilo v tom, že přihlásit se, bylo tou nejlepší volbou. 

Jaké byly Tvé první pocity z vítězství?

V prvních minutách se mi roztřásla kolena a nebyla jsem schopná skoro ani mluvit. Byla jsem neskutečně šťastná a myslela jsem, že to ani není pravda. Měla jsem možnost strávit celý den s ostatními soutěžícími a přála jsem výhru snad všem, jelikož na mě dýchalo štěstí a pozitivní energie ze všech koutů. Nejvíce mě potěšila podpora a potlesk, takový hřejivý pocit u srdce mě snad ještě nikdy nenaplňoval.

Jakého dosavadního úspěchu v návrhářství si zatím nejvíce ceníš?

Mohu bez dlouhého přemýšlení říci, že si cením právě výhry v soutěži Arcolor, jelikož to byl neopakovatelný zážitek. Jistě, mám i spousty dalších úspěchů, kterých si však cením spíše v jádru svého srdce. Např. focení mých modelů pro časopis EnVogue nebo navrhování kolekce pro firmu Lardon. Všechny své úspěchy však beru spíše jako možnost nových zkušeností, které jsou pro mě tím nejcennějším.

Máš už nějaký tip na kolekci, kterou budeš moci předvést v pražských ulicích na příštím ročníku Festivalu mladé módy Arcolor?

Ráda bych nějakým způsobem navázala na výherní kolekci K.R.O.J. Mým inspiračním tématem bude můj rodný kraj. Již teď mohu říci, že se můžete těšit na neotřelé, lehce avantgardní modely, zrcadlící mě samotou. Doufám, že nezklamu a má další kolekce bude úspěšná. 

Máš nějaký sen, představu o tom, čeho bys chtěla v návrhářství dosáhnout? 

Mým snem je navrhovat oděvy, jež by mohly nějakým způsobem prezentovat nositele, který do svých oděvů bude takřka zamilovaný (smích). Ráda bych měla svou vlastní firmu a zákazníky, kteří budou natolik spokojení s mou značkou, že nebudou chtít nosit nic, od nikoho jiného. Chtěla bych české módní návrhářství posunout na světovou úroveň, aby nikdo nepochyboval, že i naše země může být mekka módy, jako například Francie. A hlavně tou největší výhrou pro mě bude, když budu kráčet po ulici a naproti sobě uvidím, oproti šedým myškám, vyrovnané a cílevědomé jedince v mých modelech.

CFI2015: Taťána Kuchařová

Vydáno: 29.10.2014, 10:00 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Taťána Kuchařová je bezpochyby vzorem stovky žen a snem tisíců mužů z celého světa. Blonďatá kráska vstoupila poprvé do povědomí veřejnosti v dubnu 2006, kdy se stala Miss České republiky. O půl roku později odletěla jako naše zástupkyně na prestižní mezinárodní soutěž krásy Miss World, kde porazila celkem sto tři konkurentek z celého světa a stal se jako první Česka v historii nejkrásnější ženou světa.

Ovšem nejen titul, který rozhodně Taťánu vystřelil do popředí hledáčků módních magazínů i reklamních agentů, ale především osobnost a neskutečně sympatická aura, kterou kolem sebe tato rodačka z Trnavy vytváří, z ní po právu dělá vzor a osobnost první třídy.

V roce 2008 založila Taťána Kuchařová nadaci Krása pomoci, která se zaměřuje na pomoc seniorům. Právě na nadaci Krása pomoci poputuje výtěže z projektu Czech Fashion Illustrated 2015, kde je Taťána Kuchařová jednou z ilustrovaných osobností. „Vedle Taťániny krásy a titulu se mi velmi líbí, co a jak její nadace vytváří pro naši společnost. Může to být v určitý moment zázemí pro nás všechny, navíc díky kontaktním místům velmi dobře dostupné. Doufám, že se nám projektem CFI2015 podaří získat významnou podporu pro Krása pomoci,“ prozradila autorka kalendáře Zuzana Osako v rozhovoru pro MDLS.

Taťána však není jen prvoplánová kráska, která po soutěži krásy založila charitu. Její flexibilnost se prokazuje i na schopnosti vymanit se ze škatulky Miss, objevujících se po boku slavných sportovců na exkluzivních večírcích. Díky tomu se modelka objevuje v módních editorialech a pracuje s věhlasnými fotografy, mezi které bezesporu patří i Matuš Tóth. Fotila pro magazíny Elle, Glanc, Emma či Style. Její dvorní návrhářkou je Ivana Mentlová.

Halloweenský make-up

Vydáno: 28.10.2014, 10:30 · Beauty · Autor: Kateřina Ikráthová

Netradiční make-upy a účesy z přehlídkových mol mohou skvěle inspirovat váš kostým na Halloween. Vyhněte se laciným klišé a zvolte jiskřivě krásný nebo přitažlivě strašidelný look. Když tyto make-upy fungovaly na přehlídkových molech, zazáříte s nimi i v Předvečer všech svatých.  A kdy jindy vyzkoušet bizarní líčení, než právě na jeden z nejkreativnějších svátků?

Nadpozemská krása
Před přehlídkou Hood by Air v Paříži by asi nikoho nenapadlo jít na Halloween za stylového mimozemšťana. Díky světlé pleti, bílým řasám a vzorovaným kontaktním čočkám však vzniká dechberoucí nadpozemská přitažlivost. Nebo se můžete inspirovat H By Hakaan Yildirim a jít rovnou za planetu.

Barbie
Blonďaté vlny, dlouhatánské řasy a sladce růžové rty - make-up na přehlídce Moschino pro jaro/léto 2015 jasně určil, že panenky Barbie zase ovládly náš svět. A my se jimi alespoň na jeden večer můžeme stát taky.

Hvězdy osmdesátých let
Zářivé barvy, výrazné linky a hlavně hodně, hodně natočené vlasy.  Osmdesátá léta jsou vždycky skvělou volbou na make-up - už jenom kvůli všem těm pop hvězdám, za které můžete jít. Návrháři Julien David a Jean Paul Gaultier mají u dokonalého kostýmu jasno.

Jižanská kráska
Španělské horkokrevnosti a okouzlující přitažlivosti se docílí pomocí snadných tipů z milánské přehlídky dua Dolce & Gabbana. Stačí nedbalý drdol ozdobit květinami a použít na rty švestkovou barvu rtěnky.

Labuť
Značka Undercover jasně ukázala, že půvabná labuť okouzlí každého. Její ladnosti dosáhnete díky čelence z peří a lesklým detailům, které nalepíte v očním okolí.  

Šebestová
Pokud upřednostňujete klasiku v podobě černé řasenky a červených rtů, pozvedněte svůj sváteční look alespoň o velkou mašli ve vlasech ala Šebestová. Triu ze Sibling to prošlo perfektně.

Sněžný půvab
Ledové řasy, přirozený make-up, platinová paruka nebo bílé doplňky. Issey Miyake i Haider Ackermann vědí, jak vytvořit ledovou královnu i atraktivní čarodějku.

Bollywoodská princezna
Barevnou hravost, hedvábné materiály a třpytivé prvky využili Manish Arora a Ashish ve svých kolekcích pro jaro/léto 2015. Moderní orientální make-up vynikne díky flitrovaným detailům, nepřeberné barevné škále a atypickým puntíkům.

Kreslené postavy
Inspirujte se postavičkami ze seriálů a komiksů a vykouzlete si ten nejšílenější make-up, který vás napadne. Sophia Webster vsadila na barevnou punkovou princeznu, zatímco Yohji Yamamoto zavzpomínal na Pokémony prostřednictvím naježených vlasů a neposedného obočí.

Marie Antoinette
Když za královnu, tak rovnou za Marii Antoinettu. Label Comme des Garçons přišel s extravagantní parukou, porcelánovou pletí a částečně nalíčenými rty. K dokonalosti chybí už jenom koruna.

Punkerka
Trocha drzosti nikdy neuškodí. Tmavé odstíny, vyčesaná číra a asymetrické linky představili Marc by Marc Jacobs, Fashion East i Nasir Mazhar.

Vampy Marilyn
Jít za klasickou Marilyn Monroe v krátkých bílých šatech není nic originálního. Po přehlídce Betsey Johnson je trendy vampy Marilyn s natočenými vlasy, temně rudou rtěnkou a umělými řasy. A nesmíte zapomenou na vrstvu očních stínů. Silnou vrstvu.

Originální Joker
Z kolekcí Vivienne Westwood by se daly udělat převleky na Halloween na roky dopředu. I roztomilou panenku dokázala přeměnit spíše na provokativního Jokera. Svým osobitým stylem, samozřejmě.

Fashion robot
Unikátní look od Junya Watanabe by se dal popsat jako futuristický, barevný a hlavně extravagantní. Jedno výrazně nalíčené víčko, plastové helmy a tmavá rtěnka tvoří perfektní představu módního vesmíru.

Pohádková bytost
Karlík z továrny na čokoládu by byl jistě nadšený tím, co vytvořil Emanuel Ungaro, Thom Browne a Jeremy Scott. Hračky, dokonalé pokrývky hlavy a nápadité barvy udělají ze každého kousku oblečení ten nejunikátnější Halloweenský kostým. Stačí přidat panenkovské řasy, korálové tváře a trochu síťoviny.

CFI2015: Martin Gardavský

Vydáno: 27.10.2014, 11:00 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Martin Gardavský je jeden ze dvou mužů, kteří se objevují v kalendáři Czech Fashion Illustrated 2015. Muž roku 2011 si dobře uvědomuje, že za svými cíli musí tvrdě jít a neustále na sobě pracovat. Přestože by se zdálo, že titul nejkrásnějšího muže mu otevírá neskutečné množství možností, jak se uplatnit v modelingové branži, Martina mnohem víc láká herectví.

Jeho herecké nadání se projevilo už v mládí, proto se Martin na střední škole připojil k divadelní skupině, kde rozvíjel svůj talent a pronikl do zákoutí hereckého umu. V roce 2009 odešel studovat ekonomii do španělské Valencie. Když se po roce vrátil zpět do České republiky, zjistil, že práce v oblasti financí ho nenaplňuje tak, jak by si přál a rozhodl se jít za svým snem.

Před třemi lety se Martin Gardavský zúčastnil soutěže Muž roku a svým šarmem odzbrojil naprosto všechny. Vítězství mu zajistilo vstup do světa mezinárodního modelingu, dostal se tam, kam se mu nesnilo a otevřelo mu to dveře do světa. I po třech letech je stále v jednom kole, přesto, že se už nevěnuje jen modelingu a natáčení. Pracuje na několika vlastních projektech, mezi nimiž se snaží například o prosazení českých designérů v Brazílii, kam odjel natáčet reality show Gringo no Brasil, která mapuje jeho cesty po této krásné zemi, objevování její kultury i zajímavých míst.

Pokud jde o módu, je Martin Gardavský jejím velkým fanouškem. Zajímá se o ni a baví ho, velmi nerad však nakupuje oblečení, tvrdí, že na to je příliš netrpělivý.

Alexis Bittar pro Sephoru

Vydáno: 26.10.2014, 15:00 · Novinky · Autor: Kateřina Ikráthová

Luxusní a dekadentní, to je kolekce, která vyšla ze spolupráce Alexis Bittar a Sephory. Řada obsahuje pět štětců, kompaktní zrcadlo s černým střapcem a štětec s cestovním obalem.  „Mám za sebou hodně kolaborací, ale málokdy to mělo co dočinění s kosmetikou,“ prozradil Bittar.

Je to poprvé, co Alexis spolupracoval s tak známým kosmetickým gigantem. Z každého kousku, který se objeví na pultech prodejnách Sephora - z pozlacených štětců na pudr, tvářenku, oční stíny, linky i dotváření kontur, je znát sochařův rukopis. Alexis Bittar dokázal dokonale propojit estetičnost s funkčností. Štětiny jsou velmi měkké na dotek a rukojeti vyráběné a tvarované tak, aby přesně odpovídaly tvaru prstů pro přesnější aplikaci. „Až budete sedět u svého budoáru a dělat si make-up, bude to super elegantní,“ řekl Bittar. Rukojeť obsypaná krystaly Swarovski a 24karátovým zlatem působí velmi honosně, přiložený luxusní obal navíc zabraňuje, aby se štětiny ohnuly.

 

Bittar čerpal inspiraci ze Studia 54 a roku 1979 a vytvořil kousky, které vypadají jako umělecká díla, a přitom dokonale plní svou funkci. „Když jsem navrhoval design, myslel jsem na Studio 54 a přemýšlel, co lidé mají v tašce, když se chystají protančit noc,“ vysvětluje svoji ideu Bittar. „Snažil jsem se o zachycení sedmdesátých let a New Wave atmosféru.“

Designér, známý pro své ohromující sochařské šperky, vytvořil limitovanou edici kompaktní řady make-up štětců a duálního zrcadla, která je k dostání na Sephora.com od října a v Sephora prodejnách od listopadu. „Věřte mi, prodá se to rychle, protože jde opravdu o velmi omezené množství,“ píše Alexis na svých stránkách.

Prague Design Week 2014

Vydáno: 24.10.2014, 18:00 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Do Prahy se chystá zcela nová přehlídka designu. Na podzim otevře své brány vůbec poprvé Prague Design Week, který se zaměří především na mladé české kreativce a nezávislé tvůrce i studenty uměleckých škol. Uskuteční se od 3. do 9. listopadu na Staroměstském náměstí v Domě U Minuty. Oproti jiným přehlídkám, nabídne Prague Design Week prostory amatérům i profesionálům z oboru. 

Jaký bude první Prague Design Week? Obdobně jako designové přehlídky v jiných evropských metropolích, bude i PDW otevřen veřejnosti přesně jeden celý týden. Doposud taková přehlídka v hlavním městě chyběla. Nepůjde o pouhou ukázku luxusu a bytových doplňků, tak jak se design v Česku obvykle představuje. Ale náplní bude především prezentace jednotlivých designérů, kreativců a návrhářů, kteří budou součástí diskuzních panelů s diváky. Design není jen o produktech, ale především o osobnostech, které jej tvoří.

Součástí programu bude mimo jiné i Design Kino. Tedy přehlídka umělecky videí zaměřených nejen na produktový design, kde přidanou hodnotou je forma a kreativa zpracování.

Prague Design Week si klade za cíl představit autorský a hlavně český design a to nejen formou produktů, ale s důrazem na jednotlivé autory a jejich kreativní nápady, výrobní i myšlenkové procesy. Design totiž není jen o nadité peněžence, ale především o nápadech.

Přehled vystavovatelů najdete na http://www.praguedesignweek.cz/vystavovatele/.

 

CFI2015: Petra Balvínová

Vydáno: 24.10.2014, 15:20 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Půvabná blondýnka, talentovaná návrhářka a milující matka. Nejen to je Petra Balvínová, další z osobností, které figurují v projektu Zuzany Osakov Czech Fashion Illustrated 2015.

Petra Balvínová je bezpochyby jednou z nejvyhledávanějších českých módních návrhářek. Ženskost, jemnost a kvalitu, kterou bývalá módní redaktorka a stylistka vnáší do své tvorby, si její zákaznice zamilovávají znovu a znovu. Přesto, že je její rukopis snadno rozpoznatelný, přichází designérka sezónu za sezónou s něčím novým, neotřelým a ruku v ruce s dobou.

Vášeň pro textil si Petra Balvínová utvářela během let na Střední průmyslové škole textilní v Liberci. Po jejím dokončení se ale, jak by se dalo čekat, nevrhla hned na tvoření vlastních kolekcí, místo toho působila jako stylistka v časopisech jako je Harper’s Bazaar, Style, Žena a život nebo například Esquire. Svou kariéru rozvíjela také během práce pro Českou televizi, kde se podílela na reimage moderátorů a působila jako výtvarnice kostýmů.

Značku TIQE založila návrhářka v roce 2006. Za dobu pod touto značkou se Petře Balvínové podařilo vybudovat fungující byznys s pevnou klientelou a zvučným jménem. Návrhářka totiž pochopila, že nejde jen o našití hezkých oblečků, ale také o to, jak si vydělat sám na sebe. Právě díky podnikatelskému duchu, pevným vizím a samozřejmě i talentu, je teď Petra Balvínová tam, kde je.

Petra Balvínová ovšem netvoří jen krásné šaty, je především krásná osobnost, která si vždy najde čas na svou milovanou dceru i své přátelé. „Petra je úžasný člověk a má neskutečně velké srdce, na které dává málokdy pozor. Je jen málo designérů, kteří pracují tak tvrdě jako ona. Navzdory tomu svou práci miluje a vždy si najde čas dodat energii i jiným. Jsem proto velmi hrdá na to, že jsme jako přítelkyně mohli spolupracovat třeba na projektu Starbucks,“ říká o ní její kamarádka a zakladatelka agentury Little Black Management Bori Dušíková.

Tilda Swinton pro Nars

Vydáno: 23.10.2014, 09:00 · Novinky · Autor: Kateřina Ikráthová

Tilda Swin­ton se stala novou tváří kos­me­tické značky Nars a objeví se v kampani pro jaro 2015. Swin­ton tak násle­duje herečku Char­lotte Rampling, která momen­tálně repre­zen­tuje kolekci rtěnek Nars Audacious.

Focení kampaně se ujal samotný zakla­da­tel značky François Nars. „Pro foto­grafa je velmi pří­jemné pra­covat s hereč­kou jako je Tilda,“ řekl Nars. „Ona je žijící legenda. Miluju její odvážný styl a opravdu obdivuji její práci. Jako herečka vnáší do objek­tivu neu­vě­ři­telně silnou osobnost. Byla perfektní vol­bou pro Nars.“

To, že se Tilda stala novou tváří kampaně, je skvělé rovnou z něko­lika důvodů. Swin­ton defi­nuje nekon­venční ikonu krásy a nebojí se vyjít na čer­vený kobe­rec s téměř žádným make-​upem, svět­lými řasy a čás­tečně vyho­lenou hlavou.

Herečce je navíc 53 let, čímž se staví vedle 68leté Char­lotte Rampling, představující kolekci rtěnek Nars na tento rok, ale i 64leté Jes­sice Lange, sou­časné tváře Marc Jacobs Beauty. Vypadá to tak, že starší ženy převzaly výrazné kampaně velkých kos­me­tických značek.

Label Nars navíc tento rok oslavil dva­cáté výročí Audacious Beauty. V říjnovém vydání časopisu Vogue se François Nars roze­psal o svém životě ve světě krásy.

„Moje oblí­bené herečky Greta Garbo, Mar­lene Die­t­rich, Silvana Mangano, Romy Schne­i­der, Cathe­rine Dene­uve, Char­lotte Rampling a Tilda Swin­ton nejsou tím, co byste nazvali jako typickou krásu,“ shrnul Nars. „Tyto ženy, které jsem během dva­ceti let pou­žil do spo­lu­prací s Nars, včetně éterické Tildy, jsou krásné v netra­dičním smyslu. Je úžasné pracovat s růz­nými typy lidí.“

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 379 ... Další > 

Doporučujeme

Newsletter

Další články