logo MDLS logo CZTM logo CFC
přihlásit se
Přihlásit přes Facebook

Tilda Swinton pro Nars

Vydáno: 23.10.2014, 09:00 · Novinky · Autor: Kateřina Ikráthová

Tilda Swin­ton se stala novou tváří kos­me­tické značky Nars a objeví se v kampani pro jaro 2015. Swin­ton tak násle­duje herečku Char­lotte Rampling, která momen­tálně repre­zen­tuje kolekci rtěnek Nars Audacious.

Focení kampaně se ujal samotný zakla­da­tel značky François Nars. „Pro foto­grafa je velmi pří­jemné pra­covat s hereč­kou jako je Tilda,“ řekl Nars. „Ona je žijící legenda. Miluju její odvážný styl a opravdu obdivuji její práci. Jako herečka vnáší do objek­tivu neu­vě­ři­telně silnou osobnost. Byla perfektní vol­bou pro Nars.“

To, že se Tilda stala novou tváří kampaně, je skvělé rovnou z něko­lika důvodů. Swin­ton defi­nuje nekon­venční ikonu krásy a nebojí se vyjít na čer­vený kobe­rec s téměř žádným make-​upem, svět­lými řasy a čás­tečně vyho­lenou hlavou.

Herečce je navíc 53 let, čímž se staví vedle 68leté Char­lotte Rampling, představující kolekci rtěnek Nars na tento rok, ale i 64leté Jes­sice Lange, sou­časné tváře Marc Jacobs Beauty. Vypadá to tak, že starší ženy převzaly výrazné kampaně velkých kos­me­tických značek.

Label Nars navíc tento rok oslavil dva­cáté výročí Audacious Beauty. V říjnovém vydání časopisu Vogue se François Nars roze­psal o svém životě ve světě krásy.

„Moje oblí­bené herečky Greta Garbo, Mar­lene Die­t­rich, Silvana Mangano, Romy Schne­i­der, Cathe­rine Dene­uve, Char­lotte Rampling a Tilda Swin­ton nejsou tím, co byste nazvali jako typickou krásu,“ shrnul Nars. „Tyto ženy, které jsem během dva­ceti let pou­žil do spo­lu­prací s Nars, včetně éterické Tildy, jsou krásné v netra­dičním smyslu. Je úžasné pracovat s růz­nými typy lidí.“

CFI2015: Nikol Moravcová

Vydáno: 22.10.2014, 19:30 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Osobnostem, které se objevují v projektu Czech Fashion Illustrated 2015, nelze upřít jeden veledůležitý fakt – každá z nich je zcela unikátní a svá. A to bezpochyby platí i o blonďatém ďáblovi Nikol Moravcové. Česká Scarlett Johansson, jak je moderátorka a dnes také blogerka často označována, leží mnoha lidem v žaludku, její základna fanoušků je ale neochvějná a svým přístupem k životu si dokáže podmanit snad kohokoliv.

Nikol se mezi širší povědomí poprvé dostala v roce 2006, kdy se stala vítězkou Miss Internet. Její sláva ale vzrostla především díky kariéře moderátorky a příležitostné herečky. Z těch výraznějších zahrnuje její portfolio například moderování pro Fashion TV, ale také vlastní pořad o módě či role ve filmu V peřině z roku 2011. A kdo by si nemapatoval onu větu: „Z jaké lásky? Pro peníze si ho beru!"

Nejobdivuhodnější je na Nikol ale fakt, jak dokáže ze všech příležitostí vytěžit absolutní maximum. Ať už je to role ve filmu, cesta na druhý konec světa, adrenalinový zážitek či víkend s přáteli. Diář a mladé krásky se jen hemží událostmi, a do svých sedmadvaceti let stihla půvabná blondýnka mnohem více, než někteří za celý svůj život.

Aktuálně fušuje se svými kamarádkami do blogování, a pod hlavičkou Bloges Robes dává nahlédnou nejen do svého života, ale především tvoří prostředníka pro ty, kteří nemají možnost podívat se na nejrozmanitější události plné úchvatných rób i českých celebrit. A ať už je milovaná či nenáviděná, hraje či si užívá v exotické destinaci, moderuje či fotí, postuje na blog nebo si užívá slunce, dělá to s grácií, chutí a po svém.

Pavel Brejcha S/S 2015

Vydáno: 21.10.2014, 11:05 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Plocha, kontinuita, vrstveni, transparence a prolnutí bílé a černé barvy - reakcí na tyto pojmy a převážně jejich vyjádřením v oděvu vznikla kolekce tvrdých časově neukotvených forem, které se postupně zjemňují, plují vzduchem a stávají se transparentními. „Pro mě jsou to takové mezičasé víly,“ říká Pavel Brejcha

Kolekce obsahuje šestnáct siluet složených z šatů, sukní a topů, ale jsou zde také zastoupeny i další oděvní typy, jako ve dvou siluetách kalhoty se zdviženým pasem a splývavá saka.

Celá oděvní řada se barevně odvíjí od bílých odstínů, přes tmavě modré až po černé, tyto barvy se postupně zjemňují, mixuji se v originálním potisku černobílých voálech až přechází do barevných motivů. Motiv, který je použit u šesti siluet, připomíná změť malých barevných nahodile rozprskaných kaněk, byl natištěn sublimační technikou a vychází z funkčního materiálu, který je použit v páskové obuvi. Oděvní řada pak končí modely v bílé barvě zhotovených ze vzdušné tkaniny.

Materiálově jsou zastoupeny tyto textilie: tvrdé bavlněné plátno, džínovina, sportovní materiál softshell, ale také organzy, volal a hedvábný krepdešín.

Jako doplňky Pavel Brejcha navrhl páskovou koženou obuv a kožené živůtky (podprsenky) v bílé a černé barvě. Obuv byla vyrobena v pražské ševcovské firmě Ergon, která se zabývá ortopedickou obuvi na míru. Sandály jsou na nízkém klínku se sportovní trackovou podešví a jsou variovány v barvách světle fialové, perleťově modré a černé. Jak již bylo zmíněno, vnitřní stélka sandálů má stejný motiv jaký byl použit v oděvech.

Pro finální styling byly v kolekci použity šperky z dílny Hanuše Lamra. Brože, náušnice a řetízky z jeho kolekce Lapis – kámen, měli funkční i dekorativní charakter a podporovaly tak kontrasty měkkých a tvrdých oděvních forem.

Yadim: Pro­šel jsem školou Pat McGrath

Vydáno: 21.10.2014, 11:00 · Beauty · Autor: Kateřina Ikráthová

Pro­razit ve světe krásy je bez zvučného jména, oso­bi­tého stylu, talentu a správných konexí téměř nemožné. Jak se to nadějnému vizá­žis­tovi ze San Diega povedlo?

„Ještě před něja­kým časem se nikdo o make-​up neza­jí­mal,“ říká hlava vizá­žistů MAC Cos­me­tics Gor­don Espi­net. Ale doba, kdy pře­hlídky byly jenom o oble­čení, jsou dávno pryč. „Bylo to všechno o jménech, jako je Calvin, Donna, Ralph, Giorgio a Gianni.“

Ještě na konci osm­de­sá­tých let si většina mode­lek dělala make-​up sama. V sou­časnosti je záku­lisí přehlídek pře­plněné vizá­žisty, kadeřníky, manikér­kami, ale i foto­grafy, kteří se snaží uko­řistit nej­lepší fotky poutavých očních linek a vyče­saných drdolů. Vedle nich novi­náři zpo­ví­dají nej­větší hvězdy ve světě líčení, jakými jsou Pat McGrath, Diane Ken­dal nebo Char­lotte Til­bury. A právě kvůli těmto make-​up legen­dám je pro nováčky téměř nemožné se stát hlavním vizá­žis­tou pře­hlí­dek na kte­rémko­liv fashion weeku.

To ale ještě nikdo neznal Yadima. Dlouhou dobu dělal asi­s­tenta Pat McGrath, než ve světě krásy pro­razil pod vlast­ním jménem. „Když máte unikátní jméno, můžete to zvládnout,“ vysvět­luje Yadim důvod, proč se kvůli kari­éře vzdal i svého pří­jmení Carranza.

Byl to právě Yadim, který na fin­ské modelce Kirsi Pyr­ho­nen vytvo­řil při­ro­zené šedivé rty na říjnovou obálku Dazed & Confused magazine v roce 2010. Letěl kvůli tomu na vlastní pěst do Lon­dýna a byd­lel v hos­telu. O rok poz­ději Yadi­mova pre­cizní práce s kapkou temnoty zdo­bila i W magazine, Bri­tish Vogue, French Vogue nebo Vogue Rus­sia.

„Je neu­vě­ři­telně zábavný a ener­gický,“ pro­zra­dil v roce 2011 jeho agent Tim Howard. „On to miluje. Bere to opravdu, ale opravdu vážně. Plánuje si svoje kroky u televize. Ještě nevy­dě­lává hodně peněz, ale utra­til by poslední dolar za linky, kdyby věřil, že to jsou ta pravá barva na natáčení.“

První pře­hlídka, pod kte­rou se Yadim pode­psal, byla linie Fas­ter by Mark Fast základních ple­tených oděvů kanad­ského designéra na New Yor­ském Fashion Weeku 2011. Další byla kolekce spodního prádla, kte­rou navrhl Araks Yeramyan.
Rodák ze San Diega při­tom začínal jako pokladní v obchodě MAC. Svoji šanci viděl v tom, že zůstával v kon­taktu s důleži­tými lidmi, pře­devším s výkonnou ředi­telkou svě­tových módních kolekcí MAC, Kathe­rine Enss­len. „Najednou se o něm mluví a to ho minulou sezónu nikdo neznal,“ nadšeně komentovala Enss­len jeho začátky.

Pře­stě­hoval se do New Yorku a začal pra­covat pro Pat McGrath, zná­mou pro oso­bitý make-​up zna­ček jako Prada, Chris­tian Dior and Vik­tor & Rolf. „Pro­šel jsem si ško­lou od Pat McGrath, a i tak jsem někdy pře­kvapený tím, co vytvoří,“ tvrdí Yadim. V roce 2011 zahá­jil sólovou kariéru.

Jeho pro­fil narostl rychle pro­střednic­tvím pro­jektů se zná­mými foto­grafickými jmény, mezi kte­rými se objevil Tom Munro, Lachlan Bai­ley, Sha­rif Hamza a Hans Feure. Yadim šel svou vlastní ces­tou a svět si ho rychle zapa­ma­toval díky hez­kému, při­tom však i dosta­tečně odlišnému stylu. Tři­ce­ti­letý vizá­žista se nebojí tento kon­cept užívat až do extrému a drží se hesla, že nej­horší faux-​pas je nemít žádný vkus.

Líčil kampaně Calvin Klein, Ale­xan­der Wang nebo Kenzo a v roce 2012 byl jmenován mezi­ná­rodním make-​up designérem pro Dior. V lednu toho roku s ním udělal interview i beauty edi­tor Vogue Paris Frédérique Ver­ley. James Pecis, Lucia Pica a Anthony Turner spolu s Yadimem před­stavovali čtyři talen­tované mladé vizá­žisty a vla­sové sty­listy, kteří repre­zen­tovali novou gene­raci světa krásy v edi­to­ri­alu Out­si­ders. Na pře­lomu pro­since a ledna 2013 stál Yadim za edi­to­ri­alem Les Sept Vies de Carla Bruni, kdy vytvo­řil Bruni úchvatný make-​up.

„Když jsem vyrůs­tal, Maybel­line byla řasenka, kte­rou moje máma měla ve své kos­me­tické taš­tičce. A bylo to i řasenka, kte­rou tam měla sestra. A poz­ději, když jsem se pře­stě­hoval do New Yorku, abych se stal vizá­žis­tou, to byl základní pro­dukt, který měl každý ve své výbavě,“ vysvět­luje Yadim, proč si v dubnu 2014 vybral zrovna tuhle iko­nickou ame­rickou značku a stal se glo­bálním make-​up artist pro Maybel­line.

„Mám rád myš­lenku, že make-​up má být něco rych­lého a spon­tánního. A miluju, když můžu expe­ri­men­tovat a bavit se u toho,“ říká talentovaný Yadim, který se svým kos­me­tickým kufříkem vytváří nadpři­ro­zeně doko­nalou pleť, str­hu­jící pohled a grafické prvky.

Stojí za kampaní s Rihannou, Kate Moss, Gisele Bünd­chen, Carou nebo videoklipem Applause s Lady Gaga, je potřeba říkat víc?

Louis Vuitton Emprise

Vydáno: 21.10.2014, 10:20 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Emblematický kufr Emprise pokračuje na své cestě vesmírem Louis Vuitton. Z  původní reality objektu, jehož účelem je zejména praktičnost na cestách, nyní vtiskuje svůj charakter do kolekce moderních hodinek a šperků, která tak získává úplně novou dimenzi.

Charakteristické prvky kufru – zdroj jeho pevnosti a solidnosti – nacházíme i v jazyce kolekce Emprise. Kovové výztuhy, zámečky, nýtky dostaly dekorativní podobu, podtrhují ženskost a tvoří výraznou identitu kolekce, která vychází z tradice a historie značky Louis Vuitton.

Prvky kufru se nečekaně transformovaly do zdobných detailů z  vzácných kovů – osmihranných přívěšků, prstenů, náramků, svůdných dámských hodinek... bukové dřevo, mosazné nýty a plátna je zde nahradilo zlato, ametyst, citrin nebo záhněda, diamanty. Několik skutečně exkluzivních kousků je osazeno mimořádně velkými kameny s krásnou, sytou barevností. 

 

Věrna hodnotám značky Louis Vuitton, kolekce Emprise kombinuje mimořádný řemeslný um a vnímání – šperky jsou delikátní a hodinky mistrovsky přesné, stejně dokonalé jako proslulé kufry a zavazadla, které Louis Vuitton vyrábí již od roku 1854.

Střídmě geometrický styling této kolekce nese aristokratické geny pařížské elegance. Čisté linie a umístění vzácných kamenů, společně s  myriádou jejich odlesků, připomínají úchvatné perspektivy Paříže, které vytvořil Baron Haussmann v  devatenáctém století, a řady a řady salonů a velkých zrcadel, které byly běžně k vidění v bohatých měšťanských domech kolem Parc Monceau. Zlaté střapce, které se vlní při tom nejmenším pohybu, odkazují na Haute Couture a vesele rozmařilý život tzv. druhé říše. 

 

Hodinky Emprise – geometrické a zároveň delikátní - jsou prodchnuty pařížským duchem kolekce. Nožičky držící pásek mají podobu rohových výztuh z kufru, zatímco čtvercové symetrické pouzdro oživují paprsky světla odražené od fasetovaného skla a průzračných diamantů. Pásek je buďto saténový nebo kožený s raženým vzorem hrubé stuhy – dva stylistické detaily, které jsou poctou světu módy. U hodinek ze zlata připomíná ciferník v pudrových tónech smyslnou a měkkou výstelku luxusních kufrů. Hodinky z oceli mají ciferník v barvě černé nebo bílé, který je zdobený linkami připomínajícími dřevěné obklady klasických pařížských bytů. Ciferník nemá číslice – nese pouze iniciály LV na neobvyklé pozici pěti hodin, čímž nám připomíná, že styl je nadčasový.

Přísně geometrické linie, výběr drahých kamenů a jejich výrazná barevnost a medailonové zasazení, které podtrhuje siluetu, stylové náramkové hodinky: vše v kolekci Emprise hovoří jazykem moderní ženy, přirozeně elegantní a řídící se svým vlastním vkusem. Místy nepostižitelná, někdy odvážná, vždy úchvatná a šarmantní. Jako Paříž. 

Již od roku 1854 přináší Louis Vuitton světu jedinečný design, v němž se snoubí inovace a styl podtržené tou nejlepší kvalitou. I dnes zůstává značka věrna duchu svého zakladatele Louise Vuittona, který díky svým zavazadlům, taškám a doplňkům pro cestovatele, které byly stejně elegantní jako praktické, je považován i za otce filosofie ‚umění cestování‘. Již od dnů Louise Vuittona zdobí příběh značky odvaha, a věrna tomuto odkazu značka Louis Vuitton pravidelně zva architekty, umělce a designéry ke spolupráci na kolekcích ready-to-wear, bot, doplňků, hodinek, šperků a papírového zboží. Dokonalá kvalita produktů Louis Vuitton je důkazem toho, jako péči věnuje značka řemeslnému zpracování.

Zemřel Oscar de la Renta

Vydáno: 21.10.2014, 06:40 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Legendární módní návrhář Oscar de la Renta, který strávil půl století ve světě vysoké krejčoviny Haute Couture, zemřel. Bylo mu 82 let.

Muž, často popisován jako sultán zdvořilosti, oblékal nejen všechny první dámy od dob Jacqueline Kennedy, ale stal se dvorním návrhářem i pro jejich děti, včetně Jenny Bush a Chelsea Clinton, kterým navrhnul mimo jiné i svatební šaty. "Budeme si ho vždy pamatovat jako muže, který dokázal, aby ženy vypadaly a cítily se krásné," říká Laura Bush.

Příčina jeho smrti, kterou v pondělí v noci oznámil blízký přítel rodiny a kolega z módního průmyslu, zatím není jasná. V roce 2006 byla návrháři diagnostikována rakovina, minulý rok ale prohlásil, že je "úplně čistý".

"Jediná jistota v životě je to, že se narodíte a zemřete," prohlásil během Fashion Talku v červnu 2013 pro 92Y. "Každý si myslíme, že budeme žít navěky. Nepřijmáme fakt, že zemřeme. Musíme ocenit každý den."

Oscar de la Renta vyzdvihoval ženské půvaby. Mezi jeho zákaznice patřila například Oprah Winfrey, nebo také čerstvá manželka George Clooneyho, Amal Alamuddin, pro kterou navrhnul svatební šaty. "Byl opravdový, opravdový gentlemen v pravém slova smyslu, je to hrozná ztráta pro svět módy," říká Alina Cho, módní návrhářka a redaktorka Random House.

Návrhář se narodil 22. července 1932 v Dominikánské Republice, jako jediný syn ze sedmi dětí. "Můj otec měl pro mě jiné plány, pokud by mu někdy někdo řekl, že budu módním návrhářem, na místě by ho praštil."

V osmnácti letech odjel do Španělska studovat umění na Academy of San Fernando v Madridu. Propadl abstraktnímu umění, ale brzy objevil, že jeho vášní je móda. Poté, co manželka amerického velvyslance ve Španělsku viděla některé z jeho skic, rozhodla, že navrhne šaty pro její dceru. Ta je oblékla na obálku časopisu Life a Oscar de la Renta měl dveře do světa módy otevřené.

Skončil v učení u Cristobala Balenciagy, v té době jednoho z nejuznávanějších španělských designérů. De la Renta často toto učení popisuje jako klíčové. Jeho další módní destinací byla Paříž. Návrhář odjel do módní mekky na dovolenou, ale v den příjezdu mu byla nabídnuta práce v jednom z renomovaných módních domů - Lanvin. Zde ho naučili definovat svůj styl, přizpůsobit se. Mladý návrhář se poté přestěhoval do New Yorku, kde se stal dvorním designérem Elizabeth Arden. To pro něj byl obrovský krok, který mu pomohl vybudovat si silné postavení mezi módní špičkou.

CFI2015: Berniece Palaci

Vydáno: 20.10.2014, 16:50 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Projekt Czech Fashion Illustrated 2015 je v plném proudu a my vám nyní představujeme první z osobností české módní scény, jejíž kresba se v ilustrovaném kalendáři Zuzany Osako objeví. Tou není nikdo jiný, než enthusiasmem, pozitivní energií a svým vlastním postojem nabitá fotografka s australskořeckými kořeny Berniece Palaci.

Berniece se profesionálně věnuje fotografování už patnáct let, ovšem mezi její hobby patřílo ještě před nástupem na střední školu a postupem času mu naprosto propadla. Sama říká, že některé ženy milují nakupování oblečení, ona sama se ale vyřádí hlavně při nákupu fotografického vybavení. 

K fashion fotografii se dostala v roce 2004, kdy se poprvé zůčastnila New York Fashion Weeku a o rok později vyjela fotit týdny módy do Austrálie. To podnítilo její vášeň pro runway. Užívá si ale také focení backstage, díky čemuž se dostane mezi lidi, jejich názory a výraz ji fascinují. "Pro módní fotografii potřebujete mít dobré oko a estitické cítění. Je úžasné mít kolem sebe skvělý produkční tým - designér poskytne to pravé oblečení, které esteticky pozvedne modelka, na které vlasoví a vizážističtí experti rozehráli svá kouzla a pak se soustředím na obrázky, podchycení příběhu a vyprávění ho skrze fotky, to je pro mě umělecká práce," říká Berniece. Zároveň přiznává, že má sklony využívat k práci velký tým lidí. Ráda zapojuje celou posádku a využívá její pomoci, ať už jde o nastavení světel či například postprodukci.

Má slabost pro staré dveře a zchátralé budovy, je velká dobrodružka a i když nyní už pátým rokem žije v Praze, každou chvíli je na jiném konci světa, kde objevuje taje a krásy úchvatných krajin. Jejím fotografickým idolem je Mario Testino.

Berniece v sobě dokonale mixuje vlastnosti exotické princezny i silné osobnosti. Dokáže se probojovat kamkoliv chce a užívat si nabízené příležitosti na absolutní maximum. I přes občasnou zmatkovitost je velmi jednoduché jí propadnout a oblíbit si ji, její práci i přístup k životu.

Acne Studios Underwear

Vydáno: 19.10.2014, 16:56 · Novinky · Autor: Kateřina Ikráthová

Po před­sta­vení pán­ské kolekce spodního prádla v roce 2009 rozši­řuje švéd­ský label Acne Stu­dios komfortní linii i o dám­skou část. „Prefe­ruji žádné spodní prádlo, ale když je nezbytně nutné, tak by mělo být béžové nebo tělové barvy,“ pro­zra­dil kre­a­tivní ředi­tel Jonny Johansson.

Pokud opravdu nemů­žete ode­jít z domova nazí, vybe­rete si z široké neut­rální palety první řady spodního prádla pro muže i ženy, kte­rou značka Acne Studios před­stavila. Dám­ské kalhotky jsou k dostání s nor­málním i zvýšeným pasem, zatímco u pán­ských slipů, trený­rek i boxe­rek vsa­dil Johansson pouze na vysoký pas.

Kolekce je založena na jedno­duchosti a pohodlí a nabízí kva­litní kusy vyro­bené z Pima bavlny s výraz­ným logem Acne Stu­dios přes elas­tický pas. Nová linie prádla, plná při­ro­zených tónů a poho­dlných mate­ri­álů, dorazí do kamenných i interne­tových obchodů v polovině října.

Acne Stu­dios navíc zahajuje i šes­ti­dílný tea­ser, za kte­rým stojí foto­graf Ryan McGin­ley. První video si můžete pro­hlédnout ZDE.

Martin Hrča S/S 2015

Vydáno: 17.10.2014, 23:25 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Jako jeden z posledních lokálních návrhářů se na bratislavském Fashion Live 2014 představil mladý talentovaný návrhář Martin Hrča. Jeho extravagantní kolekce je inspirovaná Liptovem a nedávným pobytem na Islandu.

Divoká příroda se v kolekci snoubí s krásami přírody, drsností a zároveň malebností, její současnou podobou i rozdílem. Objemné siluety v kombinaci se strohostí, vytvářejí přesně ten kontrast mezi klidem a divočinou, který se v islandských krajinách snoubí v dokonalé harmonii.

Návrhář v linii zpracovává tradiční materiály netradičním způsobem, důraz klade na bohatost detailů, které přetváří právě ve velkorysé střihy a bohaté struktury v čisté a minimální formě. Hojně se objevují různé verze kožešin, ať už jako samostatný kousek nebo jako výrazná aplikace či doplněk. 

Zatímco ženská silueta je převážně výrazná a objemná, ta mužská je naopak velmi úzká a minimalistická. Tady je kladen důraz především na kombinaci materiálů a kontrastní prvky, ale stejně tak se objevují předimenzovaná ramena či nohavice. 

Izabela Komjati S/S 2015

Vydáno: 17.10.2014, 22:00 · Novinky · Autor: Tereza Netoličková

Izabela Komjati se ve své nejnovější kolekci soustředí na africké primitivní umění a svobodu nekonečné tvořivosti. Její nejnovější kolekce navazuje na předchozí linii Lovesnakes.

Život lidí v souladu s přírodou, kde se střetávají se  zvířaty, uctívají je a učí se od nich přijmout zákony divočiny posloužil návrhářce jako základ k vytvoření oděvu. Stejně tak ji inspirovaly i fotografie Martina Machaja, který fotí primitivní africké kmeny.

Dominantním prvkem kolekce je potisk se symbolem hada, jako symbolem sexuality, psychické energie a alchymie rozmnožování a nesmrtelnosti. Kromě něj se ale v kolekci objevují i další motivy v pestrobarevném provedení, evokující africké kmeny a exotické krajiny. 

Naproti výrazným barvám stojí poměrně jednoduché siluety, vládnou ale vzdušné a volné kousky, široké rozevláté rukávy, splývavé overaly a lehký boho nádech. Pánské střihy zachovávají mužskou siluetu, objevují se šortky, basic trika v nejrůznějších barevných provedeních i bombery nebo mikiny. 

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 378 ... Další > 

Doporučujeme

Newsletter

Další články