Rozhovor: Lukáš Pipek

Vydáno: 20.12.2015, 19:17 · Rozhovory · Autor: Martina Jandová
Lukáš Pipek je člověk, který stojí za zrodem Czech Design Weeku, podzimního festivalu designu. Úspěšný marketingový manažer o sobě zdaleka nedává vědět poprvé. Jaké je pořádat akci takového formátu a co si myslí o designu v Česku?
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 1385

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 690

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 697

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 690

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/mdls.cz/lib/simple_html_dom.php on line 697

Lukáš Pipek stál za vstu­pem značky Blackberry na český trh, spo­lu­pra­coval se spo­lečnostmi jako je Sony nebo Apple. Marketingově se podílí na festivalech Art Prague a Prague Photo. V sou­častnosti se roz­hodl vydat i vlastní ces­tou. Lukáše jsme hned na úvod zasko­čili s otáz­kou, která by snad pro kaž­dého byla tro­chu oříš­kem. Měl nám cha­rak­te­rizovat sám sebe v 10 slovech. Jakkoliv.

Chceme pre­zen­tovat design, který si nehraje na žádnou sno­bárnu, který naopak osloví lidi vtipem nebo svou pří­tom­ností na běžných mís­tech. Design je při­ro­zenou sou­částí života.”

Takže jaký je zakla­da­tel Czech Design Weeku, Lukáši?

Prvním slovem by byla určitě při­ro­zenost, jedno­duše jsem sám sebou, na nic si nehraju. Jsem proto také opravdu upřímný a otevřený člověk. Potrpím si na inova­tivnost a ori­gi­na­litu. Miluju tech­no­logie a umění. Mým měs­tem je Lon­dýn. Troufám si říct, že jsem vizi­o­nář, ale při­znávám, že někdy tro­chu naivní a pali­čatý. Mojí výho­dou je, že se dokážu rychle pona­u­čit z chyb.

Roz­hodnout se uspo­řá­dat akci v takovém měřítku je docela velké sousto a vyža­duje kromě podni­kavého ducha i hodně odvahy a energie. Co tě při­mělo do takového pro­jektu jít?

Odjakživa jsem byl ve škole nepo­slušné dítě. V matice jsem si maloval, neu­držel jsem pozornost, prostě jsem byl hyperak­tivní, dělal jsem moc věcí naráz. Tohle má plno lidí, ten roz­díl ale je, že já se nau­čil dotáh­nout věci do konce. Ne každý vydrží od začátku až do konce, a tak to pak funguje i u jednot­livých složek týmu. Důležité je tomu poro­zu­mět a vědět, kdo zvládne práci na začátku, kdo ji podrží v prů­běhu a kdo je pak schopný pro­jekt dotáh­nout do konce. Moje role je mimo jiné i to, že hlí­dám aby věci navazovaly, úkoly byly splněné na čas, aby se na ně neza­po­mínalo a lidi dotah­ovali svoje výstupy na 100%.

Dobrý lea­der se vyzna­čuje tím, že se aktivně zapo­juje do práce na pro­jektu a tým tlačí před sebou, ty máš ale na sta­rosti mno­hem víc. O čem dalším je tvoje práce?

Můj background je mar­ke­ting a pro­dukce, ale defakto dělám od kaž­dého něco. Hlavním pilí­řem mé práce je domlou­vání partnerů, bez peněz by nikdy žádný pro­jekt nevzniknul. Člověk může mít skvělý nápad a výkonný tým, základ je ale sta­bilní finanční zázemí. Důležitý je pak i atrak­tivní kon­cept celého design weeku a osobní pří­stup k designérům i partne­rům. To jsem zjis­til, když jsem poprvé pra­coval na podobném pro­jektu, kte­rému jsem odpro­dal know how festivalu svoji licenci na jeho pou­žívání – Pra­gue Design Week. Bylo důležité kon­cept pro­jektu nastavit hned napo­prvé dobře. Od začátku před­cházet chy­bám, které vzni­kají už v plánování. Co jsem se ale tady v první řadě nau­čil, je být maxi­málně obe­zřetný a snažit se vidět o kus dál. Zjis­tili jsme, že s kolegou Tomá­šem Holým, který táhl akci medi­álně, jsme pro fes­tival nepo­stra­da­telní. Náš spo­lečník se nás pak po prvním ročníku poku­sil vyšachovat ze hry tím, že změnil původní roz­hodnutí v náš nepro­spěch. V té době jsem už ale věděl, že náš přínos byl obrov­ský. Celá akce mě bavila, takže jsem se roz­hodl udě­lat to znovu, po svém a ještě lépe. Tak vznikl Czech Design Week.

Vznikla tím další design akce podobného rázu. Ať už se jedná o výstavu, veletrh nebo fes­tival, akce se často podo­bají jako vejce vejci a je těžké se v nich vyznat. Co je tím jedi­nečným příno­sem Czech Design Weeku? V čem je jiný?

Máme něko­lik spe­cifik oproti ostat­ním praž­ským udá­los­tem tohoto typu. Naší výho­dou je, že si na nic nehrajeme, jsme tady pro lidi. Proto vystavujeme přímo v cen­tru města – v Domě u Minuty, který je svým pro­sto­rem ide­ální – každý designér dostane svoji vlastní místnost a má tak pro­stor ke svým pro­duk­tům vytvo­řit takový malý vlastní svět, do kte­rého je zasadí a ve kte­rém je bude pre­zen­tovat. Lidi to mají blízko a navíc si přímo na akci můžou z nabídky designérů vybrat a rovnou pro­dukt kou­pit, to je další důležitý rys. Nejzá­sadnější podle mě je naše pro­po­jení s podobnýma zahraničníma akcema. Mome­tálně dáváme dohro­mady portfo­lia od našich čes­kých vystavova­telů a ty budeme posí­lat do zahraničí, kde kurá­toři jednot­livých akcí vybe­rou koho budou chtít pozvat. Ten vybraný český designér nebo značka pak dostanou možnost vystavovat u nich zadarmo. Podpo­rujeme tedy design na všech fron­tách – posou­váme ho blíž lidem a talen­tům zase oteví­ráme dveře ven.

O tom, co se děje ve světě designu v zahraničí musíš mít tedy skvělý pře­hled. Máme jako češi ve vztahu k designu nějaké spe­cifikum? V čem jsme lepší? Kde máme nedostatky?

Tady jsme známí tím, že se všechny tyhle zásadní udá­losti v Čechách konají jen v lis­topadu, potažmo v roz­mezí od září do konce roku. To se jinde ve světě neděje, ty ostatní design weeky nená­sle­dují žádné časové dogma. Z pohledu české tvorby jsme na tom velice dobře. Český design je známý pojem a svět velmi zajímá. Máme tu opravdu jedi­nečné umělce. Jak mezi hotovými tvůrci tak mezi stu­denty. Křeslo od Michaela Toma­líka, které bylo vysta­vené v rámci Czech Design Weeku na Piazzetě Národního diva­dla, vyhrálo ocenění Best of #Stu­dent­sPro­jects 2015 od pres­tižního ital­ského magazínu Domus. Velmi úspěšní jsou i stu­denti z Fakulty Mul­ti­me­di­álních Komu­nikací ve Zlíně, kteří letos vystavovali na Design Weeku v Japon­sku, odkud si odvezli dvě ocenění Asia Award. Součástí Czech Design Weeku byla i instalace vozu, kterou má na svědomí skupina Penocze. Instalace v čase měnila svou podobu, pavučina světel přecházela v páru pod objektem nebo blesky vevnitř automobilu.

Ve světě si tedy, co se týká designové tvorby, vedeme skvěle. Ale co veřejnost? Jak se češi dívají na design. Jsou ochotní jej nakupovat?

Mys­lím, že náš postoj k designu se váže k tomu jaký jsme národ. Ve srovnání se zahrani­čím se tady lidi málo smě­jou a baví živo­tem. Jsou utrápení prací, zapo­mínají se obklo­po­vat hez­kými věcmi. To je velká škoda, ale na druhou stranu jde u nastu­pu­jící gene­race vidět, že se mno­hem víc zají­mají o design, že doma nechtějí mí Ikeu jako dalších 80 pro­cent repub­liky a že jsou ochotní při­pla­tit za kvalitu.

Na Czech Design Weeku jsme nabízeli věci od designérů, které nebyly nijak markantně dražší než věci, které nabízí masové pro­dukce, ať už se jedná o náby­tek nebo módu. Konkrétní příklad jsou třeba košile, kde jsem si osobně ově­řil ten nepo­měr, jak obrov­ský je roz­díl v kva­litě a zpra­cování a jak málo jsou takové pro­dukty odlišné cenově. Nerad jsem je nosil, pak jsem si nechal jednu udě­lat na míru u Leo Macenauera a můj názor na košile se navždy změnil.

A od toho je Czech Design Week, má za úkol vzdě­lávat a infor­movat lidi o tom, že exis­tují lepší věci, vyro­bené reálnými lidmi nebo lokálně. I proto jsme pro­dejní fes­tival. Chceme aby lidé viděli ceny hned a pochopili že se nemají čeho bát.

Mlu­víš o koši­lích, móda k designu bez­po­chyby patří. Na Czech Design Weeku se objevily módní značky, doplňky, šperky a nechyběla ani módní pře­hlídka. Jaký je cíl Czech Design Weeku v oblasti módy?

Ano, zámě­rem bylo ukázat od kaž­dého něco. Vystavoval u nás právě Leo Macaneur, Cyril Dunděra, Alex Monhart nebo třeba Vla­di­mír Staněk. Módní pře­hlídkou jsme pak chtěli ukázat lidem, že i návr­hář­ská móda může být při­ro­zená. Pře­hlídky v česku všichni dělají tak nějak posh. Mys­lím že je důležitá ta při­ro­zenost, ano, musí to být na úrovni, ale jako člověk se tam chci cítit dobře. Zažil jsem naprostý opak, třeba na září­jových praž­ských módních pře­hlíd­kách, kde na mě půso­bil pro­stor až klaus­trofo­bicky. Tuším, že ani ostatní lidi se tam necí­tili při­ro­zeně, ti zběhlí se tvá­řili důležitě, ti méně zku­šení roz­pa­čitě. Jsme tam pro­tože máme módu rádi. Ano, má to být pres­tižní ale ne křečovité.

Náš původní záměr byl pře­hlídku udě­lat v metru na Národní Třídě. Bohu­žel nám to Dopravní podnik Prahy na poslední chvíli kvůli bez­pečnosti nemohl schvá­lit, takže jsme hle­dali nový pro­stor. Pře­hlídku měl na sta­rosti Kuba Feranec a Mar­tina Jan­dová. Spo­lečně se nám během jedi­ného víkendu povedlo zaří­dit nový pro­stor a nako­nec se to ukázalo jako skvělá pří­leži­tost. Pře­hlídku jsme pře­su­nuli ze stanice metra do pro­stor bývalé Fan­tovy kavárny na Hlavním nádraží, které poskytla spo­lečnost Grandi Stazi­oni. Fashion show, která měla být pro lidi tak zůstala v pro­storu, který i běžně slouží lidem, to bylo důležité.

Finální výsle­dek byl skělý. Předvedli jsme kolekci Mirky Horké a značky STINAK, pod kterou návrhář Vladimír Staňek vytvořil speciální batůžky vyrobené za podpory značky KIA Motors Czech. K vidění pak byly i outfity sestavené z nabídky multibrandového butiku Freshlabels. Diváci i rea­lizační tým byli spoko­jení. Bylo to všechno na pohodu a tak to i navenek půso­bilo. Mno­hem líp se nám proto šířila infor­mace o pře­hlídce přes média i po face­booku. Lidí při­šlo přes 400 a to jsme si ještě týden před tím nebyli jistí, zda se vůbec show usku­teční. Když je něco při­ro­zeného tak to jde prostě samo, rád bych tímto ješte jednou podě­koval Kubovi Feran­covi a Mar­tině Jan­dové i celému rea­lizačnímu týmu. Bylo to skvělé, už teď domlou­váme další spo­lu­praci na Czech Design Week Fashion Show 2016.

Tla­čit v módní branži při­ro­zenost do popředí je důležité. Často totiž chybí. Když už jsme u toho, co ty a oblékání?

Zase a znovu, žádná póza. Lidi mi vyčí­tají, že nosím jenom bílá a nebo černá trička. Ale já mám rád jen­do­duchost a při­ro­zenost. Na schůzky nosím košile. Mám kabát, který můžu zkom­bi­novat právě i s takovým smart casual stylem, ale jindy si k němu naopak klidně vezmu tenisky, pro­tože tak to mám rád.

Prostě při­ro­zeně. A co když chce někdo vystavovat? Může tě stejně při­ro­zeně prostě oslovit?

Určitě. Může mě oslovit přímo. Druhá věc je kla­sická cesta kdy otevřeme při­hlášky. Důležité hlavně je, aby měl umě­lec, který se s námi chce spo­jit, pře­hledně a hezky zpra­cované portfo­lio. Kva­litně a hezky, při­dat struk­tu­rovaný živo­topis, bez sáhodlouhých textů. Stačí jméno, tři nějaké zásadní pro­fesní high­lighty a třeba firmy nebo značky, se kte­rými v minu­losti spo­lu­pra­coval. Samo­zřejmě v čes­tině a angličtině.

Důležité je říct, že to není jenom o peně­zích. Jsou návr­háři, kteří umí perfektní věci, ale nemají peníze na pre­zen­taci. Těmto talen­tům my chceme pomoct. Né každý si může jen tak dovo­lit pre­zen­tovat a je škoda, aby mladí talenti nemohli se svou tvor­bou ven, ačkoliv už jsou pro­fesně připraveni.

 

Martina Jandová
Zdroj: vlastní (foto: http://czechdesignweek.cz)

Doporučujeme

Další články